KOUZLO ORIENTU

Vše o Blízkém východu a Severní Africe

VELKÝ OKRUH IZRAEL-JORDÁNSKO

IMG_6748

Můj oblíbený zájezd do Izraele a Jordánska, během kterého uvidíte víc, než u drtivé většiny zájezdů v nabídce českých cestovních kanceláří! Zájezd je koncipován tak, abyste tyto dvě nádherné země  poznali z hlediska přírodního, kulturního, náboženského a samozřejmě také historického. V případě dobré bezpečnostní situace je možnost podívat se i na Sinajský polostrov.

DEN 1
letecký přesun do Tel-Avivu nočním letem.

DEN 2

Prohlídku Izraele začneme starým centrem města Yafo (nebo Jaffa), ze kterého je krásný výhled na pláže a zástavbu moderního Tel Avivu. Poté jedeme na sever do mekky křižáků, města Akko, kde se projdeme zachovalým centrem někdejšího královského města křesťanských dobyvatelů – uvidíme karavanseráje, křižáckou pevnost a tunel, poprvé ochutnáme džús z granátových jablek. Odpoledne nás čeká prohlídka města kabaly a sefardského judaismu – Safedu.

DEN 3

Dnešní den věnujeme Golanským výšinám a jejich zajímavostem – podíváme se na středověký hrad Nimrod pod horou Hermon, projdeme se kolem pramenů řeky Jordán. Z vyhlídky na Golanských výšinách uvidíme oblast jižní Sýrie a město Kunejtra. Víte, jak se vyrábí olivový olej? Dozvíte se to ve městě Katzrin!

DEN 4

Galilea je regionem s bohatou historií, ktorou známe zejména z biblických příběhů. Navštívíme proto Nazaret a jeho Baziliku Zvestování Narození, podíváme se do Ježíšova města Kafarnaumu a do kostela s překrásnou mozaikou v Tabghe. Z hory Blahoslavenství budeme mít Galilejské jezero jako na dlani! Zajímavým místem je také Yardenit, místo křtů ve slavné řece Jordán. Den zakončíme pod starozákonní horou Gilboa ve měste Bet Shean.

IMG_6344

DEN 5

Vstupujeme do sousední země – Jordánska, kde si nejprve prohlédneme krásnou antickou památku – města Džeraš v kraji Gileád. Poté se krátce zastavíme v křesťanské Madabě, městě mozaik. Pokocháme se výhledem z hory Nebo na zaslíbenou zemi tak, jak ji viděl biblický praotec Mojžíš. Den zakončíme ve vesnici Wádí Músa u Petry.

DEN 6

Celodenní procházka skalním městem Nabatejců během které odhalíte to nejlepší z Petry: slavnou faraonovou Pokladnici, impozantní byzantský Klášter, hru barev a tvarů ve vstupní soutěsce a plejádu fasád vytesaných do červeného pískovce. Fyzicky nejnáročnější den celého zájezdu, pro mnohé taky vyvrcholením blízkovýchodní cesty.

DEN 7

Krátká zastávka u křižáckého hradu Shobak, schovaného ve vyprahlé krajině. Poté cesta do jižního jordánska a oblasti Wádí Rum, kde uvidíte to nejkrásnější, co Arabská poušť dala – mohutné pískovcové skalní útvary, tajuplné soutěsky, hory tmavě červeného písku a záhadné odkazy thamudejských kmenů. Po čtyřhodinové projížďke za krásou pouště zakotvíme v beduinském kempu, kde po pozorování majestátného západu slunce povečeříme u svíček.

panorama Wádí Rum

DEN 8

Odjezd zpět do Izraele – vyjdeme si na kopec Zefahot, odkud budeme mít 4 země jako na dlani – Izrael, Jordánsko, Egypt i Sáudskou Arábií. Navštívíme také národní park Timna, kde už ve starověku těžili Egypťané měď. Pro zájemce bude čas na koupání ve vodách Rudého moře.

DEN 9

V případě dobré bezpečnostní situace fakultativní výlet do Egypta na Mojžíšovou horu v srdci Sinajského polostrova. Také možnost pozorování podmořského života v interaktivním centru u Eilatu, návštěva biblické zoologické zahrady Hai-Bar (karakaly, adaxy, oryxy, kočky písečné) nebo oddych na eilatských plážích.

DEN 10

Dnes se vykoupeme ve slaném a neobvykle teplém Mrtvém moři, poté vyjedeme lanovkou na Masadu – symbol izraelské hrdosti, kde si prohlédneme si palác krále Heroda a památky z doby sektářských Zélótů. Nocleh strávíme v jedném z místních kibuců nebo mošavů.

IMG_6445

DEN 11

Procházka po nejkrásnější oáze v Judské poušti – Ein Gedí s památky starozákonní doby. Historický nádych bude mít i návštěva Kumrán, kde byli nalezeny nejstarší svitky Starého zákona. Vyvrcholením dne bude nejstarší město světa – Jericho s jeho vesnicí, která je stará 11 tisíc let.

DEN 12

Celodenní prohlídka Jeruzaléma – zaměříme se na jeho historický a náboženský význam. Projdeme se po Olivetské hoře a kolem židovského pohřebiště k osmanským hradbám. Jednou z bran vstoupíme do věčného města. Navštívíme Zeď nářků a Chrámovou horu s jeho mešitami na místě někdejšího Jeruzalemského chrámu. Projdeme se cestou bolesti – Via Dolorosa, která končí na místě ukřížování Ježíše – Golgotě. Navštívíme horu Sion s hrobkou krále Davida a místnosti Poslední večeře Páně.

DEN 13

Navštívíme místo Vánoc – Chrám Narození Páně v Betlémě. Podíváme se také na výrobu tradičních olivových betlémů do Mléčné jeskyně. Možnost procházky kolem zdi oddělující Izrael a Palestinu. Ve večerních hodinách odjezd na letiště.

DEN 14

Návrat do ČR.

termín: 14. – 27. listopad

CENA: 38 390 Kč

Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Tel Avivu včetně všech poplatků, dopravu mikrobusem, ubytování se snídaní, služby průvodce, informační materiály a cestovní pojištění.

Služby za příplatek: 10x jednolůžkový pokoj 6 500 Kč.
Cena nezahrnuje: výlet do Wádí Ram 75 USD, vstupní a výstupní poplatek Jordánsko a Izrael 67 USD, vstupné a spropitné cca 130 USD.
Ubytování: 10x hotel (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2x pouštní bivak.
Doprava: mikrobus, taxi.
Stravování: 10x snídaně, jinak individuální za pomoci průvodce.

IMG_6619

Reklamy