KOUZLO ORIENTU

Vše o Blízkém východu a Severní Africe

VÝPRAVA DO ÍRÁNU

A je to tady! Po Levantě se poprvé pod mým vedením vydáme do Íránu. „Zájezd“ je spíš výpravou a skupina bude nekomerčně složená ze známých a přátel. Pokud se ale trip vydaří, ráda program nabídnu nějaké cestovní kanceláři.

Co nás čeká? Bohatý program a intenzivní prožití, pochopení a vychutnání si jedné z nejzajímavějších zemí na světě! Program bude následovní:

DEN 1

Odlet z Prahy

DEN 2

Teherán – Qazvín – Alamut

Přílet na letiště do Teheránu. První den v Íránu se budeme věnovat oblasti na severo-východ od hlavního města. Začneme městem Qazvín, které známé díky své výrobě koberců a rozinkám. Seznámíme se s íránským čajem, typickým jídlem Čalou kebab a nápojem Dúq … Odpoledne pak pojedeme do údolí Alamút, kde bude první nocleh.

DEN 3

Alamut – Qazvín

Dnešní den věnujeme celý procházkám v údolí Alamút, které se svou fotogeničnosti vyrovná Švýcarsku nebo Patagonii. Navštívíme středověký hrad Asasínů a jezero Evan, jako i malé horské vesničky cestou. Nocleh bude v Qazvínu.

DEN 4

Qazvín – Hamadán – Kermanšáh

Jedeme na jih! Naším cílem je město Hamadán, starověké centrum perské říše a zároveň židovské poutní místo. Kromě hrobky Ester a Mordechaje navštívíme také hrobku Avicennu a tržiště. Poté pojedeme do města Kermanšáh, v blízkosti kterého nechal král Dárius Veliký zapsat ve třech starověkých jazycích svůj rodokmen. Nocleh v Kermanšáhu.

DEN 5

Kermanšáh – Khorramabád – Šúštar

Na programu dnešního dne je provincie Lorestán v pohoří Zagros, domovina starověkých Kassitů, a dnešních Lorů a Kurdů. Projedeme městem Khorramabad kde je sásanovský hrad Šapúr, a dále pokračujeme na jih do arabsky mluvícího Chúzestánu. Ve městě Šúštar se podíváme na starověký způsob zavlažování zemědělské půdy, cestou také uvidíme ropní stanice. Nocleh v Šúštaru.

DEN 6

Šúštar – Čoqá Zanbíl – Šíráz

Přiblížíme se nejvíc co to půjde k hranicím s Irákem. Starověký zikkurat z doby 13.století př.n.l. Čoqá Zanbíl a památky v historických Súsách budou na programu v první polovině dne. Poté bude následovat nejdelší přejezd naší výpravy – do města Šírázu. Cestou bude zastávka u Perského zálivu. Nocleh v Šírázu.

DEN 7

Šíráz 

Celodenní prohlídka města slavíků, poezie, vína a krásných mešit – to je charakteristika hlavního města Fárské provincie Šírázu. Podíváme se také do pevnosti Arge Karim Khan, k hrobkám Háfeze a Sádího, jako i do nádherné mešity Masdžede Vakíl. Nocleh v Šírázu.

DEN 8

Šíráz  – Persepolis – Yazd

Tento den věnujeme nejslavnějšímu období perských dějin, kdy byli u moci králové Dárius a Kýros Veliký. Navštívíme královské město Persepolis a zastavíme se i u hrobky Kýra Velikého v Pasargadach. Poté pojedeme do Yazdu.

DEN 9

Yazd – Nain – Esfahán

Den v Yazdu začne menším výstupem k věžím mlčení, kde pohřbívali Zoroastriáni své mrtvé. Uvidíme mešitu s nejvyšším minaretem v zemi, projdeme se uličkami pouštního města, někdejšího střediska karavanního obchodu. Neopomeneme chrám ohně a vyhlídku na důmyselně postavené badgíry. Odpoledne pak cesta do Esfahánu přes pouštní městečko Náin, známé díky svým kobercům, vodním mlýnům a skladišťům vody. Nocleh v Esfahánu.

DEN 10

Esfahán

Celodenní procházka městem Esfahán, která bude zahrnovat slavné náměstí Naqše-Džahán, palác Čehel Sotún, třesoucí se minarety, mosty přes řeku Zayandeh a v neposlední řadě nákupování na esfahánském bazaru.

DEN 11

Esfahán – Kášán – Qom

Cestou do Qomu nelze minout piktoreskní vesničku Abyaneh, kde dosud obyvatelé mluví středověkou perštinou a nosí barevné čádory. Město Kášán vyniká domovou architekturou 19.století a posvátný Qom nelze minout kvůli jeho ortodoxnímu charakteru a náboženské atmosféře. Nocleh v Qomu.

DEN 12

Qom – Teherán

Dnes nás čeká příjezd do metropole – Teheránu. Podíváme se do paláce Golestán jakožto sídla rodiny Kádžárovců, ale také do severních paláců poslední královské rodiny Páhlavích. Vychutnáme si atmosféru parku Laleh s jeho výhledem na město. Nocleh v Teheránu.

DEN 13

Teherán 

Poslední den našeho pobytu v Íránu vyjedeme lanovkou na horu Točal, kde pravděpodobně bude sníh a lyžařská sezona v plném proudu. Bude také možnost spatřit největší diamant na světě v Národní bance a nakoupit na tradičním bazaru. Nocleh v Teheránu.

DEN 14

Brzy ráno odlet do ČR.

Reklamy