Jemen, ve starověku a středověku nazýván Arabia Felix, byl až do 20. století téměř vždy rozdělenou zemí. Sever Jemenu ovládala od 16. století Osmanská říše, po jejím pádu (po první světové válce) se tady vytvořilo jemenské Mutawakkilské království, jež mělo trvání od roku 1918 do roku 1962. Vůdcem státu byl Imám Jahjá, jež byl ale zabit během revoluce v roce 1948, a po jeho smrti převzal nad královstvím moc jeho syn Ahmad. Již tehdy byly snahy o sjednocení severního Jemenu s jižním Jemenem.

Poloha Jemenu na arabském polostrově

V jižním Jemenu byla situace přitom úplně jiná. Velké přístavy tady kontrolovala od 19. století do roku 1967 Velká Británie, přístav Aden byl dokonce jejím největším přístavem. V roce 1937 byl jižní Jemen připojen k Británii coby její protektorát. Ten byl rozdělen na kolonii Aden, a dále na východní a západní část. Jižní Jemen byl spojen do federace mezi lety 1959 a 1962.

V roce 1962 byla na severu země vyhlášená občanská válka, kterou odstartovalo sesazení imáma al-Badra a která trvala osm let. Sever, jež byl pod vlivem násirovského socialistického proudu nakonec vyhlásil vznik Jemenské arabské republiky, jejíž trvání ukončilo až sjednocení dvou částí Jemenu v roce 1990. Vůdcem republiky se stal Abdulláh as-Sallál, jež byl v roce 1978 nahrazen Alí Abdulláh Sálehem, pozdějším prezidentem sjednoceného Jemenu. Rok poté, co se prezident Sáleh dostal k moci, byla v severním Jemenu zažehnuta krize, jež ale nakonec díky intervenci Arabské ligy neprorostla v otevřený konflikt. Přesto ale mezi severním a jižním Jemenem zuřila studená válka, jelikož sever byl podporován socialistickými zeměmi, jako Egypt a Sovětsky svaz, zatímco jih zase podporovali monarchie a kapitalistické země (Jordánsko, Saúdská Arábie, či USA).

Podporte i vy Kouzlo Orientu!

V roce 1967 se jižní Jemen zbavil Britské nadvlády, a byla tady vytvořena Jihojemenská lidová republika, již se o dva roky později vlivem marxismu přejmenovala na Lidově demokratickou republiku Jemen. Čtyři roky před sloučením severního a jižního Jemenu, v roce 1986 vypukla mezi frakcemi socialistické strany občanská válka, jež trvala asi měsíc. V této době již dozrávali úvahy o spojení země. K sjednocení Jemenu tak přišlo v roce 1990.

Kawkaban View, Jemen

Po dlouhotrvajících dohodách se Jemen sjednotil 22. května v roce 1990, přičmež se prezidentem stal stávající prezident severního Jemenu Alí Abdulláh Sáleh. Ani toto sjednocení nepřineslo trvalý mír – v roce 1994 vypukla občanská válka, jež odstartovala nástup islamismu v zemi, jakož i zavedení šaríe. O deset let později, v roce 2004 zase došlo k povstání severojemenského kmene Húthijú, jež vyznává zajdovskou větvu islámu, a svojím bojem chtěl dát najevo nespokojenost s tehdejší diskriminaci kmene.

Arabské jaro, jež postihlo Jemen v roce 2011 a vedlo k sesazení prezidenta Sáleha bylo pouhým vyvrcholením dlouhotrvajících problémů země. Mezi ty patří zlá bezpečnostní situace, podpora terorismu či problémy s pirátstvím.

 

Reklamy