Malá Asie v 1. tisíciletí př.n.l

URARTU (asi 850-650 př. n. l.)

Obecná charakteristika

kultura ovlivněna asyrskou kulturou – novoasyrské klínové písmo, vlivy ve státní správě, vojenství, výtvarném umění

* hospodářství 

založeno na rostlinné a živočišné výrobě

řemesla – hutnictví – práce s kovy,  textilní výroba a řezbářství

architektura pevnosti i města   

– Tušpa   

– Toprak-kale (Rusaḫinili)   

– Karmir-blur (Teišebaini nebo Tešebani)   

– Bastam (Rusaipatari)

  kanály – Menua

náboženské představy pouze nepřímé informace

⇒ nejvyšší bůh – Ḫaldi

– město Muṣaṣir ⇒ Bagbartu (urart. Arubani) ⇒ Teišeba

– město Kumme (Kumenu) ⇒ Šivini – bůh slunce

Prameny o Urartu

asyrské prameny z 2. tis. př. n. l.

* Salmanassar I. (1274-1245 př. n. l.) ⇨ kmeny Uruaṭri

* Tukultī-Ninurta I. (1244-1208 př. n. l.) ⇨ koalice 40 „králů“ zemí Nairi

* Tiglatpilesar I. (1114-1076 př. n. l.) ⇨ 60 „králů“ země Nairi

asyrské texty z 9.-7. stol. př. n. l.

– Urarṭu nebo Nairi ⇨ urartejské texty – země Biai

* asyrský král Salmanassar III. (858-824 př. n. l.) ⇨ Aramu – město Arsaškun

* Sarduri I. (asi 840-830 př. n. l.)   ⇨ Tušpa (Turušpa)   ⇨ nápisy v asyrském jazyce

Išpuini (asi 830-810 př. n. l.)   ⇨ první nápisy v urartejštině

Menua (asi 810-785 př. n. l.)   ⇨ stavební činnost – Menuaḫinili

Argišti I. (asi 785-760 př. n. l.)   ⇨ největší územní rozsah   ⇨ města – Erebuni a Argištiḫinili   ⇨ Adad-nārārī III. (810-783 př. n. l.)

Sarduri II. (asi 760-730 př. n. l.)

⇨ Tiglatpilesar III. (744-727 př. n. l.) – 735 př. n. l. obléhal Tušpu

Rusa I. (asi 730-713 př. n. l.)  

⇨ Kimmeriové

⇨ Sargon II. (721-705 př. n. l.) – 714 př. n. l.    – pohoří Uauš   – Muṣaṣir – Ḫaldi

Rusa II. (1. pol. 7. st. př. n. l.) ⇨ stavební činnost – Rusai URU.TUR (dn. Bastam) a Teišebaini (dn. Karmir-blur), Rusaḫinili (dn. Toprak-kale)

 

FRÝGIE (konec 9. stol. -696/5 př. n. l.)

 

Frygové indoevropský kmen příchod asi v 10.-9. stol. př. n. l. asyrské prameny – Muški

 

* Gordion ⇨ mohylové pohřebiště    ⇨ „Midova hrobka“

* Gordion ⇨ reliéfy bohyně Kybelé

Midás (738-696/5 př. n. l.)

⇨ Sargon II. – 709 př. n. l.

⇨ Kimmeriové

⇨ Hérodotos ⇨ řecké báje

 

LÝDIE (konec 9. stol. -696/5 př. n. l.)

Sardy ⇨ Hérodotos

Gýgés (asi 685-657 př. Kr.)

⇨ Kimmeriové

⇨ Aššurbanipal Alyattés (asi 610-560 př. n. l.) ⇨ mince z elektra

⇨ střet s Médy –  585 př. n. l. – Kyaxarés

  • 15-leté spory s Lýdií vedly k bitvě u řeky Halys
    • Kyaxarés proti králi Alyattovi II.
      • bitva byla ukončena zatměním slunce, což bylo považováné za zlé znamení od bohů – bylo proto sjednáno příměří

 

Kroisos (560-547 př. n. l.) ⇨ věštba z Delf ⇨ Kýros II. ⇨ Hérodotos

 

PERSKÁ NADVLÁDA (547-334 př. n. l.)

* 547 př. n. l. – Lýdie ovládnuta  ⇨ Sardy – sídlo satrapy

⇨ královská cesta ze Sus do Efesu

⇨ řecká města na západním pobřeží

⇨ 334 př. n. l. – Alexandr Veliký

 

Reklamy