-moderní dějiny Sýrie – nesourodost společnosti v přetrvávajícím sporu mezi sekulárním systémem a islámem (v Sýrii zdůraznění odluky náboženství od politiky silněji než např. v Egyptě)

-Sýrie neměla centralizovanou moc, často rozdělována do malých oblastí, které ovládaly silné rody, hodně náboženských skupin v zemi

-problematické hranice, 2 nearabské státy jako sousedé

 

 1. světová válka
 • Damašský protokol 1915 – požadavek nezávislosti Arabů na Oř, vznik arabského státu
 • Britsko-arabská vojska 1918 v Damašku
 • Místní sekulární vláda, arabský nacionalismus
 • Sykes-Picotovy dohody → vylodění Francouzů v Bejrútu, v listopadu odcházejí Britové z Damašku
  • odpor alawítských předáků proti vládě Francouzů, první francouzský oddíl odrazen
   • generál Gouraud ovládl alawitské horské vsi až koncem roku 1919
 • březen 1920 – Syrský národní kongres deklaruje nezávislost → Arabské syrské království, král Fajsal
 • odpor Francie

→ válka, bitva u Majsalúnu, porážka Fajsala

Období 1920-1936

 • vstup Francouzů do Damašku7.1920
 • Francie – rozdělení svého mandátního území na 6 států – podle náboženské příslušnosti (1920-1936)
  • Velký Libanon – Bejrút, Sidon, Tyros a údolí Biqá´ (1924 – republika Libanon)
  • Damašek, Aleppo – spojeny 1924 v Syrský stát
  • Džabal ad-Drúz – menšina drúzská
  • Dawla al-Alawíjín – u Latákie, menšina alawitská – z bývalých sandžaků Latákie, Tripolis a okresů Masjáf
   • autonomní území, na čele s francouzským guvernérem
   • vlastní vlajka s alawitským symbolem slunce
  • Sandžak Alexandretta
 • Nespokojenost, nestabilita
 • Vrchol vzpour – povstání 1925, počátek v Džabal ad-Drúz – Sultán Paša al-Atraš, potlačeno
 • Nestabilní situaci nutno řešit – ustavení syrského konstitučního shromáždění – společné jednání o ústavě
 • 5. 1930 – vyhlášena ústava (5 verzí pro jednotlivé státy) – počátek Syrské republiky
 • 1932 – volby
 • Jednání Francie a syrské shromáždění – jednání o zrušení mandátu a budoucím uspořádání

Září 1936 – nezávislost Syrské republiky

 • dle francouzsko-syrské smlouvy o nezávislosti – ukončuje oficiálně fr. vládu
 • uznání nezávislosti
 • nacionalisté – požadavek sjednocení Sýrie
 • 80 alawitů (včetně otce Háfize Asada Sulejmána Alího) – zaslali petici francouzské vládě – chtěli zůstat pod její ochranou
  • přesto ale zvítězila snaha unionistů
  • do Sýrie začleněn i alawitský státeček
 • postupné stahování vojsk, začlenění států kromě Libanonu do Sýrie

 

 • Hášim al-Atásí (Národní blok) prezidentem
 • Postupně stále výraznější zásahy Francie, kompromisy vlády
 • 6. 1939 – připojení Alexandretty k Turecku
  • jako provincie Hatay
  • třenice mezi Turky a Araby
  • Francie schválila, znovu pevná kontrola
  • dosud tam žijí alawité
  • pochází odsud Zakí al-Arsúzí
 • Krize ve vládě i zemi à francouzský zásah a převzetí moci v zemi
 • Džabal Drúz a Dawla al-Alawíjín – autonomie udělená Francií
  • praxe mandátní správy vytvořila podhoubí pro budoucí nestabilitu
 • Za II. války pod vládou ve Vichy do 1941, využívání místních základen Německem i Itálií
 • VB a Svobodní Francouzi – intervence do Sýrie a Libanonu – červen 1941
 • Září 1941 – formální vyhlášení nezávislosti Sýrie
 • 1943 – obnovení původních ústav, příprava na volby
 • Sýrie a VB – požadavek okamžitého ukončení fr. mandátu
 • Francie – mandát trvá, dokud nerozhodne Společnost národů
  • pod mezinárodní tlakem stažení francouzských vojsk 17.4.1946
 • Zásah Francie v Libanonu – nový, pro-francouzský prezident
 • Proti franc. zásahu – VB, USA, Sýrie
 • V Sýrii – pomalé předávání moci a vnitrostátní spory o moc

Boj o nezávislost

 • 1945 – oficiální účast na zakládající konferenci OSN – tím potvrzena nezávislost státu – Francie toto ignoruje
 • Protifrancouzský odpor v Sýrii i Libanonu
  • Demonstrace, střety, lidské ztráty
  • Vojenská kontrola Aleppa Francií
  • Vrchol střetu – bombardování Damašku, Homsu, Hamá a Aleppa – 29. května
 • Sýrie podpořena VB, pacifikace fr. vojsk
 • Sýrie a Libanon – nadále odmítli jakýkoliv další vliv či působnost Francie na svém území
 • pod mezinárodním tlakem stažení fr. vojsk – dokončeno 17.4.1946
 • poprava Sulajmána Muršida (1946) na náměstí Mardža za zradu a rouhačství
  • božská úcta od jeho stoupenců – vznik sekty muršidíja – pronásledování až do nástupu Asadovců
 • Sýrie je skutečně nezávislý stát

Období vojenských převratů

 • 1946- získání nezávislosti, do té doby byla Sýrie od roku 1920 pod francouzskou mandátní správou – s odchodem Francouzů končí národní jednota – do té doby jednotlivé skupiny spojovalo úsilí o dosažení nezávislosti (Allepo, Damašek, Drúzové, Kurdové, Alawité, beduíni, monarchisté, republikáni, parlamentní demokraté, prezidentští demokraté…)
  • 1946-1956 na dvacet vlád, 1949 se vláda změnila třikrát
  • Adíb Šišaklí prezidentem

 

 • 1947 / 48 – důležitá reakce na vznik Izraele
  • Proti-židovská agitace – muftí al-Husajní
  • Stávky, ničení i zabíjení
  • Sýrie posílá jednotky do Palestiny
  • Velký optimismus při přípravě boje – nakonec porážka
  • Otázka Palestiny a Izraele – klíčová pro Sýrii
 • období převratů – militarizace politiky
  • Březen 1949 – vojenský převrat, Husní az-Za‘ím
   • Zatčení prezidenta Quwatlího i premiéra al-‘Azma, ministrů
   • Další účastníci – Adíb aš-Šišaklí, Akrám al-Hawrání
   • Vojenská diktatura – model pro další vývoj
   • Za‘ím – prezident, nová vláda, sekularizační reformy, pro-západní politika à množství vnitřních nepřátel
   • u moci pouze 5 měsíců – budování infrastruktury, stavební projekty (Latakíja, silniční síť, ropné koncese)
  • Srpen 1949 – vojenský převrat, brigádní generál Sámi al-Hináwí
   • Za‘ím popraven
   • ustanovena provizorní vláda Hášima al-Atássího
   • Obnova pol. stran, snížení vlivu armády
   • nový volební zákon a po volbách v listopadu se Sýrie dostává zpět pod civilní vládu
   • Účastníci a ministři – Akrám al-Hawrání, Mišel Aflaq
   • Zahraniční politika – orientace na Iráq à silný odpor
  • Prosinec 1949 – vojenský převrat, plukovník Abíb Šišaklí
   • Inflace, nezaměstnanost
   • 1950 nová ústava
  • Listopad 1951 – 2. převrat aš-Šišaklího – diktatura
   • rozpuštění parlamentu a zrušení politických stran
   • nepřátelé – Hawrání, Baath, komunisté – vězněni, lídři utekli
   • Adíb al-Šišaklí – zvolen prezidentem 1953-54
   • vydal Zákon o personálním statusu – integroval všechny muslimy do jediného soudního systému (hanáfijský madhab) – alawité to přijali, drúzové zústali mimo islám
    • brutální zásah proti drúzům, protesty v celé zemi
   • 1953 referendem přijata nová ústava
   • Únor 1954 – vzpoura armády à Šišaklí rezignoval a uprchl do Rijádu
    • úspěch Komunistické strany (Chálid Bakdaš) i Baath
   • 1955 – opět převrat – až do roku 1958 rychlé střídání kabinetů
   • 1956 – podpis dohod se SSSR

 

 

Baasismus

 

 • Rychlé změny v sociální struktuře země
 • Požadavky nových tříd na politickou participaci
 • Vznik nebo nová aktivita politických stran – Komunistická, Národně sociální,
 • 1940 – založena Strana arabské obrody (základ Baath) – Mišel Aflaq a Saláhuddín al-Bítár (Bajtár), Zakí al-Arsúzí
  • zformování strany Ba´ath (Baas)
   • od roku 1955 se politická rovnováha v Sýrii posouvá směrem doleva – komunisté a strana Baas – provádí ekonomické reformy (neefektivní), probouzejí se protizápadní nálady a Sýrie rozvíjí vztahy se SSSR a Východním blokem
   • strana Baas – založena 1952, vznik sloučením Strany arabské obrody a Socialistické strany
   • zakladatelé strany Baas – Michel Aflaq, Saláh ad-Dín al-Bitár, Zaki al-Arsúzí
   • strana Baas – levicová, sekulární, arabská nacionalistická strana (pobočky v dalších arabských zemích)
    • nacionalismu, panarabismus, socialismus, sekularismus
   • heslo – „Jednota, Svoboda, Socialismus“ (wahda, hurríja, ištirákíja)
   • Michel Aflaq (1910 – 1989) – pocházel z řecké ortodoxní rodiny, studium na Sorbonně, pokusil se spojit svou vizi pan-arabismu a socialismu, společně se Saláhem al-Bitárem v roce 1940 zformovali zárodek budoucí strany Baas (1. kongres 1947), v roce 1966 krize ve straně a Aflaq odchází do Iráku
   • léta- panarabismus– ideologický nástroj strany Baas v boji proti buržoazii a statkářům, myšlenka arabské jednoty, sjednocení různých náboženských pospolitostí a zájmových skupin ke společné akci, islám chápán pouze jako ideologický nástroj ke sjednocení Arabů
   • umírněné postoje islámské opozice- nejvýznamnější skupinou Muslimští bratři (MB), vůdcem Mustafa as-Sibá´í, tato skupina působila legálně (narozdíl od Egypta)
  • Pokračování nacionalistických myšlenek Husrího a Bazzáze
  • Pan-arabský nacionalismus
   • Projekt Spojené arabské republiky (58-61)– vrchol této ideologie
  • 2. 1958 – na základě referenda vyhlášena Sjednocená arabská republika– spojení Egypta (Násir) a Sýrie (Šukrí al-Quwatlí) + volná unie s Jemenem (jako ochrana před socialist. Ruskem), svaz trval 3 roky
   • SAR měla být zárodkem, ke kterému se měly připojovat další arabské státy
   • jeden kabinet, 600 členů parlamentu (400 Egypt, 200 Sýrie), 4 viceprezidenti (2 Syřané), prezident Násir, Sýrie – severní provincie – Egypt – jižní provincie
   • zrušeny politické strany, nacionalizace a pozemková reforma
   • Abdal Hakím Amír – správce v Sýrii, v čele ozbrojených sil, pravá ruka Násira
   • ekonomická krize, sucho
    • socialistický program interní reformy, bez třídního zápasu, anti-komunistická orientace
    • islám – neodmítnut, součástí vědomí, první velká arabská revoluce, učení o rovnosti a bratrství – slám je základ social. společnosti
    • strany ustaveny v mnoha dalších zemích – pan-arabské ideály
    • význam v politice – 1963 kontrola nad Sýrií
    • nástup radikálnějších Baas členů 1966
     • Aflaq a Bajtar do exilu
    • stále arabská jednota a nacionalismus, ale více potřeby soc.-eko transformace, státní kontrola ekonomiky, pozemkové reformy, proti zahraniční kontrole

Období do nástupu Asadů

 

 • 1961– syrští důstojníci provedli nekrvavý státní převrat a země vystoupila ze svazu s Egyptem (1959 konflikt mezi Násirem a komunisty)

 

 • 1961-1970 – období převratů
  • 1961- volby– prezidentem se stal Nazim al-Qudsí, premiérem Maruf Dawalibi (stoupenec MB)
   • 1962– vůdcem Muslim.bratrů zvolen Isám Attár– kritizoval myšlenky Sibá´ího islám.socialismu
  • 3.1963 – vojenský převrat (revoluce 8. března)
   • přivedl k moci koalici radikálních skupin v čele se stranou Baas
   • centrum moci: Národní rada revolučního vedení
   • 1963-1966 prezidentem Amín Háfiz, Saláh al-Dín al-Bítár premiérem
    • 1963– pronásirovský pokus o převrat v čele s Jásínem Alwánem- převrat zažehnán krutostí Amína al-Háfize
    • pronásirovské skupiny-větš. z městských sunnitských rodin
    • Háfiz Asad generálem
    • baasistický vojenský výbor- hl. alawité, drúzové a ismáilité
    • v průběhu roku 1965 se situace vyhrotila, neboť velení bylo pod neustálým tlakem vrstev odstavených od moci (sunnité)
    • pokusy damašské inteligence a tradicionalistů v čele s Amínem al-Háfizem o vyloučení radikálů z armády
   • 2.1966 – vnitrostranický puč v rámci Baath
    • konflikt vyvrcholil státním převratem pod vedením Háfize al-Asada a Saláha Džadída
    • k moci se dostalo mladé, extremističtější křídlo Baasu – socialisté
     • Michel Aflaq a Salahuddín Bitár (příslušníci konzervativního křídla) – do exilu v Iráku (oba pohřbeni v Bagdádu)
    • březen 1966-nový kabinet: prezidentem Núreddín al-Atásí – konflikt mezi vojenským a civilním křídlem
    • ministerským předsedou Júsuf Zujjin
    • Hafíz Asad ministrem obrany
     • 1966– antibaasistické nepokoje ve starém Damašku- šajch Habbanka (duch.představitel sunnitů) vystoupil proti pozemkové reformě a několika ateisticky laděným článkům (názory MB se dostávaly na veřejnost ústy sunnitů- režim zpozorněl)- nepokoje byly násilně potlačeny
    • neúspěch v červnové válce 1967 posílil vojenské křídlo
     • červen 1967– porážka Sýrie ve válce (Sýrie ztratila Golanské výšiny) byla brána jako krach kacířského režimu a novou nadějí pro MB (protesty se rozšířily i na univerzity a do ostat. měst, kde MB dosud neměli pozice)
     • vláda reagovala neuváženě a v únoru 1968 vydala zákon o odluce státu a náboženství, tento zákon však nebyl nikdy uskutečněn
    • 1966-1970druhý baasistický režim“- velení Džadída
     • drúzové zahájili nátlakovou politiku, byli však sesazeni nebo přeloženi do nižších funkcí- protipřevrat vedný Sálimem Hátúmem (drúz)- potlačeno (1966)

 

Muslimské bratrstvo

 • od první světové války v boji o moc sekularismus proti islámu (sekulárnější forma nacionalismu)
 • v ideologii panarabismu islám jako jeden z nástrojů sjednocení Arabů
 • Založení poboček MB – 30tá léta
 • v 50. letech islámská karta více využivána, umírněné MB součásti politické scény
  • Hlavní lídr – Mustafa as-Sibá´í – kniha Socialismus islámu 1959
 • Rozkol s egyptským MB
  • Kvůli otázce participace v sekulárním polit systému
  • Kvůli elementům sociální reformy a socialistické solidarity, modernismu a pokroku
  • Odlišné zázemí a podpora

Muslimské bratrstvo a baasisté

 • v 60. letech změna myšlení – v čele MB Issám Attár – po 1963 vězněn
 • umírněné křídlo MB pod vedením Attára se přiklonilo na stranu násirovců proti baasistům, baasisté Attára uvěznili a vyhostili- MB se octli mimo zákon
  • Attár od počátku zavrhoval ideu džihádu, ale členství se začalo radikalizovat, zejm.po znárodňovacích kamapaních
 • radikalizace
  • od MB se oddělilo radikální křídlo, které vedl šajch Abd al-Fattáh Abú Ghudda a laický nábož.myslitel Marwán Hadíd
  • těžiště radikálního fundamentalismu se přesunulo do Hamá a Halabu
  • 1964– došlo k revoltě v Hamá, kterou zorganizoval Hadíd- rozdrcena, Attár se k ní odmítl hlásit- definitivní rozkol mezi MB
   • První a největší islámská rebélie v arabském světě
   • Trvala 29 dnů, ale byla slabá
  • Attár prosazoval civilní vládu, v níž by ulamá a MB měli pouze kontrolní statut, nesdílel radikální obžalobu celé společnosti z bezvěrectví, islám považoval za hlavní, ale pouze ideový rámec vlády
   • Abú Ghudda tvrdil, že vláda má být plně islámská v klasickém sunnitském pojetí, hlásal návrat k chalífátu s plným užitím šarí´y
   • Marwán Hadíd– skutečný fundamentalista, čerpal z Qutbova díla, vyzýval k modelu státu založeného pouze na koránu a sunně, společnost viděl ve stavu džáhilíje, formuloval nejradikálnější výzvy ke svržení baasistů (od roku 1965 tiše organizoval Muhammadovy šiky)
    • rozkol mezi MB pomohl baasistům upevnit moc

 

 • porážka 1967 – jako Boží trest, čím dál silnější vliv Sajjida Qutba

1970 došlo k definitivní roztržce mezi Saláhem Džadídem a Háfizem Asadem

 • Džadíd uvězněn, později zemřel ve vojenské nemocnici v Damašku

 

           

 

Háfez Asad

 • z kmene Kalbíja
 • z Qardahy u Latákie
 • měl možnost vojenského vzdělání a keréry
 • zapojil se do činnosti strany Baas
 • oženil se s alawitkou z kmene Haddádún – pět dětí

 

Základní periodizace vlády

 • 1970 – 1975 – stabilizace moci Asada
 • 1975 – 1976 – libanonský faktor
 • 1977 – 1982 – problémy, růst islámského extrémismu
 • 1982 – 1984 – vnitřní problémy a nová libanonská krize
 • 1985 – 2000 – stabilní režim

 

 • 11.1970 vojenský převrat ministra obrany Háfize al-Asada – „nápravné hnutí“ (haraka tashíhíja)
  • Asad nejprve premiérem
  • od roku 1971 pak prezidentem, vrchním velitelem armády, předsedou Národní pokrokové fronty a generální tajemník regionálního vedení Baas
 • autoritativní prezidentský režim, klientismus, vliv armády a bezpečnostních složek
  • džumlukíja – dědiční kvazi-monarchie
 • podstatná role menšiny alawitů (12%) – klientelismus
 • masová podpora režimu – odbory, rolnický svaz, mládežnické organizace…
 • opuštění představy „Velké Sýrie“ i panarabských ambic

 

4 úrovně moci v Asadovské Sýrii:

 1. PREZIDENT
  1. volen lidovým referendem, kandidát vybírán stranou
  2. koncentrace klíčového rozhodování – politika, obrana …
  3. zásadní role zpravodajských služeb
  4. prvky kultu osobnosti
 2. BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY A ELITNÍ JEDNOTKY
  1. na vrcholu několik desítek vysokých důstojníků – rodinné vazby
  2. elitní jednotky:
 1. Roty obrany (sarájá ad-difác), od 1971 – bratr Rifcat al-Asad
 2. Republikánská garda (Haras al-džumhúríjá)
 • Speciální jednotky (wahadát chássa)
 1. Bojové roty (sarájá as-sirác)
 2. Třetí a první obrněná divize
  1. zpravodajské organizace – armádní, politické všeobecné
 1. spolupráce s teroristy
  1. armáda privilegovaná v hospodářském systému, obohacování nejvyšších pater
  2. oslabování s liberalizací ekonomiky, stabilizací vztahů v regionu, demokratizací
 1. STRANA BAATH
  1. vedoucí úloha
  2. rozšiřování členské základny
  3. snížení vlivu strany, legitimizace vlády a rozhodnutí prezidenta
 2. VLÁDA, PARLAMENT
  1. ministři spíše úředníky – hospodářství, plnění příkazů prezidenta
  2. parlament (madžlis aš-šacb), od roku 1900 – 250 křesel, hlavní silou Pokroková národní fronta
 1. omezená působnost
  1. Federace obchodních komor – reprezentace syrské střední třídy

 

 • listopad 1970 vojenské jednotky zatkly Džadída, Atássího, Zujjina a další → vytvoření nového kabinetu: prezidentem Ahmad al-Chatib, premiérem a min.obrany Háfiz Asad
 • únor 1971 volby, Asad se stal prezidentem, víceprezidenti: Chulajfawi a Ajjubi
  • zahájena přísná centralizace veřejného života
  • březen 1972- vznik Pokrokové národní fronty – Baas a 4 nebaasistické skupiny: Syrská arabská socialistická unie (násirovci), Hnutí socialistické unie, Arabská socialistická strana, Syrská komunistická strana
  • březen 1973– vydání permanentní ústavy – dodatek, že prezident musí být muslim a vydání fatwy, že alawité jsou muslimové (prezident si zavázal část duchovenstva k jejímu vydání)
   • reference o islámu omezeny na minimum
  • duben 1973– boj o ústavu – režim vystaven hněvu religiózního veřejného mínění i většiny duchovenstva- z ústavy byl vypuštěn článek, že islám je státní náboženství a prezident musí být muslim (po protestech hraničících s lidovým povstáním musely být oba články do ústavy opět zařazeny)
  • mezníkem se stala říjnová válka 1973– islámská opozice ji hodnotila jako národní katastrofu, za níž nese odpovědnost vedení, které postrádá 2 hlavní přídomky-národní a islámské

 

Ústava 1973

 • Syrská arabská republika je demokratickým, lidovým socialistickým a suverénním státem
 • lid je součásti arabského národa
 • vedoucí úloha strany Baath
 • lidové shromáždění nominuje prezidenta (Baath – parlament – referendum), uděluje důvěru kabinetu
 • prezidentem může být arabský Syřan přes 40 let, jeho náboženstvím musí být islám, na 7 let bez omezení, kabinet mu je podřízen
 • Národní pokroková fronta – Baath, Strana socialistických unionistů, Strana arabské socialistické unie, Syrská komunistická strana, Demokratická socialistická unionistická strana, Hnutí arabských socialistů
 • Syrská sociálně nacionalistická strana, Strana demokratické arabské unie
 • armáda součástí vládnoucí elity

 

Muslimské bratrstvo za Asada

 

 • MB významným opozičním hlasem
 • přelom s říjnovou válkou 1973 a s intervencí v Libanonu
  • boj o ústavu, kritika světských škol, koedukace
  • růst konfesijního napětí – islamizace Asada

 

 • 1973- MB se rozdělili na 3 proudy – obecné cíle byly totožné, lišily se však v taktických otázkách (způsob svržení moci, míra spolupráce se sekularisty)
  • Damašská Attárova umírněná větev – jejich cílem byla trpělivá politická práce s cílem přivodit nezvratný, ale postupný rozpad mocenské struktury
  • radikální Marwán Hadíd a Muhammadovy šiky – centrum v Hamá, cílem bylo jednorázové násilné svržení moci a nastolení Božího království (hákimíja)
   • Marwán Hadíd v Hamá vyhlásil svatou válku a zahájil sérii atentátů proti alawitským členům stranického a státního aparátu
   • radikalizace Halabu
  • střední proud pod vedením Abd al-Fattáha Abú Ghuddy z Halabu – podle nich ozbrojené povstání mělo nastat, až přijde čas, do té doby se měly vytvářet vhodné podmínky jako pronikání do stranických mládežnických organizací, na vysoké školy, vytváření drobných tajných organizací a centrálně řízeného vojenského křídla, trpělivější příprava
   • v Halabu se vytvořilo ozbrojené křídlo skupiny pod názvem Bojový předvoj pod vedením důstojníka Adnána Ukly
  • v pol. 70. let růst nespokojenosti- nekapitalistický hospodářský program, sekulární postoj v otázce podílu duchovenstva na polit. životě, vytvoření Pokrokové národ. Fronty za účasti komunistů, utužující se styky se zeměmi sovětského bloku
   • další příčiny nespokojenosti- mimořádně dynamický rozvoj stát.průmyslu a s tím spjatý demografický chaos, jež byl umocněn přílivem uprchlíků ze syrských Golanských výšin okupovaných Izraelem
   • červen 1976- syrská intervence do Libanonu na straně křesťanských falangistů namířená proti palestinskému odboji a muslimským levicově orientovaným organizacím, přestože Damašek neúnavně nabádal k boji za palestinskou věc – odmítnutí tohoto zákroku v arabském světě
   • odpor vůči baasistům získal konfesionální zabarvení – libanonští muslimové a syrští sunnité
   • část společnosti si stěžovala, že nižší vrstva z venkova ovládá politický život, zatímco městské obyvatelstvo není zastoupeno nahoře, je vystaveno tlaku úřadů a represím tajné policie a Rot obrany
   • docházelo ke znárodňovacím kampaním, nucení k hromadnému uctívání vůdce, či náboru dětí do baasistických mládežnických organizací
   • v případu Sýrie tedy nebyl růst fundamentalismu založen na zhoršujících se hospodářských a sociálních poměrech
   • fundamentalisté měli svobodu vyjádření na půdě mešit
  • 1976– došlo k personálním změnám, vůdcem MB se stal Adnán Sa´d ad-Dín– učitel a spisovatel z Hamá, snažil se radikalizovat damašské centrum a sblížit ho s Hamá a Halabem
   • Hadíd mezitím zatčen, zemřel v damašském vězení na následky hladovky
   • vedení v Hamá se ujal ing. Abd as-Sattár az- Za´ím a po jeho boku se postavil nový ideolog hnutí Sa´íd Hawwa, který nejdůkladněji rozpracoval konfesionální argumentaci opozice a byl stoupencem Sajjida Qutba, od kterého převzal tezi o stavu džáhilíje, v němž se syrská společnost nachází pod tlakem neschopné a nelegitimní moci, odklání se od hodnot islámu, jedinou cestou k nápravě je rozchod s nacionalismem, člověk musí být nejprve muslim, pak až teprve Arab
   • snaha o radikalizaci Damašku
    • sílící represe Rot obrany
   • první velkou operací fundamentalistů byl masakr 83 alawitských kadetů dělostřelecké akademie v Halabu, akci provedli mladí důstojníci
    • v reakci na to bylo z armády vyloučeno množství důstojníků ze sunnitských rodin
     • povraždění internovaných MB
    • útoky fundamentalistů se vystupňovaly, zejm. na státní budovy, komunisty, křesťany, sovětské vojenské poradce, autobusy MHD apod. – úřady odpovídaly represemi
    • 1980– neúspěšný atentát na prezidenta Asada
     • odpovědí bylo vtrhnutí oddílů Rot obrany nedaleko oázy Tadmur do místního internačního tábora, kde bylo vězněno na 500 MB, všichni byli povražděni
     • červenec 1980– vláda vydala Zákon č. 49, na jehož základě se členství v zakázaných organizací trestalo smrtí
     • sunnité obecně sympatizovali s povstalci, křesťané a drúzové podporovali režim
     • odpověď fundamentalistů na zákon 49 bylo vytvoření Islámské fronty v Sýrii, v prohlášení byla výzva ke svržení alawitského režimu
     • rozšíření násilí na Damašk
    • 1981 – manifest – Declaration and Program of the Islamic Revolution in Syria
     • První publikovaná práce, guide
     • Strategie, ideologie, zákony
    • únor 1982– Sa´d ad-Dínovo vedení za podpory Uklovy halabské skupiny obsadilo Hamá a vyhlásilo lidové povstání proti režimu, část obyvatel se k povstání přidalo, většina byla vzata jako rukojmí (lynčování elit)
     • režim dal město uzavřít a zpočátku chtěl vyjednávat, nakonec přikročili k mimořádně tvrdému zásahu pomocí pyrotechniky, tanků apod. byly likvidovány jednotlivé obytné bloky a jejich obyvatelé
     • výsledkem bylo rozdrcení vzpoury během několika dní s obrovskými ztrátami na životech (odhad mluví až o 20 tisících), úplné zničení historického jádra města
     • po těchto událostech přešli fundamentalisté do hluboké ilegality, jejich vliv v Sýrii poklesl

 

Ideologický rámec hnutí

 • Sadí Hawwa
 • Qutbův koncept džáhilíje – cestou k nápravě rozchod s nacionalismem (neislámský sekulární program) „druhá islámská revoluce“
 • člověk je nejdříve muslim, poté Arab
 • tři fronty: bezvěrecký režim (materialismus, ateismus), sionismus, křižácké spiknutí
 • využití fartwy Ahmada b. Tajmíji (1š28) „O nusajrovcích“ – zbožštění Alího, víra v převtělování, uctívání Krista a Panny Marie, kolaborace s křižáky a Mongoly
  • analogie s kolaborací mezi válkami, pomoc maronitům v 70.letech
  • požadavek zákazu služby alawitů v armádě
 • džihád jako komplex (agitace i ozbrojený boj)
 • snaha vyvinit sunnity z negativního vývoje
 • kritiky ztráty politických svobod, znárodňování

 

cAlawíja

 • Nusajríja
 • 12%, asi 2.6 milionů
 • menšina v severozápadní Sýrii
 • vznik v 9. století Ibn Nusajr (z. 873) – učedník 11. imáma Hasana al-Askarího
 • božská moc jako trojice – Alí (podstata), Muhammad (projev), Salmán al-Fárisí (poznání) = hypostaze tří stránek božství
 • vliv ismaílíje
 • Alawítská eschatologie učí o návratu zbožných duší mezi hvězdy (nebo převtělení do zvířat)
 • dogma o prvotním pádu člověka (vyloučení z astrální říše)
 • křesťanské prvky v náboženském životě

 

Alawíja za Asadovců:

 

 • snaha Háfize Asada o schválení alawitů jako imámovských šíitů v Qomu a Nadžafu – bez úspěchu
 • nakonec přišla fatwa vůdce libanonských šíitů  Músa as-Sadr
  • potvrdil, že alawité patří do imámovské šíy
  • Músa as-Sadr vytvořil Hnutí vyděděnců (harakat al-mahrúmín) – později strana Amal
   • zapojovali se i libanonští alawité
   • nakonec zmizel na cestě do Libye
 • Háfiz Asad se snažil začleňovat co nejvíc svou konfesní skupinu do společenství islámu
  • alawité v občanských průkazech jako muslimové
  • společná náboženská výchova s ostatními muslimy (jen křesťané mají jiné školy)
  • stejné oblečení
  • mnozí alawité se modlí v mešitách a dodržují půst
  • prezident sám vykonal malou pouť do Mekky
  • úcta halabskému i damašskému muftímu
  • zvyšování platů sunnitským imámům
  • postavil mešitu na počest své matky v Qardaze

 

Zahraniční politika

 • Izrael
 • 11.1977– Sadatova cesta do Jeruzaléma – Sýrie sledovala egyptskou mírovou iniciativu s Izraelem s nevolí, tento den je v Sýrii den národního smutku
  • Sýrie se obávala izolace v arabském světě, pokud by Sadat uspěl a dal příklad dalším arabským zemím
   • Sýrie a Irák spojili na chvíli síly
  • po uzavření dohod v Camp Davidu „osamocení v boji proti Izraeli“
  • politika „ani mír, ani válka“, růst armády
  • úsilí nedopustit mírová jednání Palestinců, Libanonu, Jordánska
  • protiamerický postoj, styky s Alžírskem, Libyí
  • Camp David1978 summit v Bagdádu – odsouzení kroků Egypta

 

 • vazba na SSSR
  • velký počet poradců v zemi
  • 1980 – dohoda o přátelství a vzájemné pomoci
  • ochlazení po nástupu Gorbačova
 • složité vztahy s OOP – Černé září, Libanon
 • Irák – po nástupu S. Husajna – shoršení vztahů, až nepřátelství
  • po vypuknutí irácko-íránské války přerušení diplomatických styků
  • 1991- válka v Perském zálivu– Sýrie se připojila proti Iráku, zlepšila napjaté vztahy se Západem
 • syrsko-íránské spojenectví
  • základ ve vztazích s libanonskými šíity
   • šíitské hnutí Amal spojencem Sýrie v Libanonu
  • 1974 – Músá as-Sadr – uznání alawitů za ší’ity
  • komplikace koncem 80.let – Hizbulláh v Libanonu
  • Syrsko-íránská ropná a obchodní smlouva 1982
  • v době íránsko- irácké války na straně Íránu
   • íránští poutníci a turisté
 • Jordánsko
  • Po uzavření smlouvy s Izraelí 1994 – špatné vztahy
  • Postupně konzervativní
 • po konci studené války oživení kontaktů s USA
  • během války v Zálivu na straně spojenců proti Iráku
  • v Káhiře 9.8. odsouzení irácké okupace Kuvajtu, 21 tis. vojáků do Saúdské Arábie
  • problematické vztahy s USA – sice stažení z Libanonu, ale podezření z vraždy Rafíka Harírího

 

 • Libanon
  • Soustavné zásahy do libanonské politiky
  • 1988 dvojvládí – generál Michel cAwn (podpora Saddáma Husajna) vs Salím al-Huss
  • 9.1989 setkání libanonských politiků v Tá’ifu – přehodnocení rozdělení moci, posílení pravidelné armády, zlepšení zastoupení ší’itů
  • generál cAwn odmítl novou prezidentskou volbu, útoky jeho armády
  • 10.1990 bombardování prezidentského paláce syrským letectvem – cAwn 1991 do emigrace – konec občanské války
  • 5.1991 v Damašku podepsána Smlouva o bratrství, spolupráci a koordinaci (usměrňování vnitřní politiky)
  • 5.2000 stažení izraelského vojska z jižního Libanonu
  • po atentátu na Rafíqa Harírího 2005 stažení syrské armády

Baššár al-Asad

 • 6.2000 umírá Háfiz al-Asad
 • 2000– po smrti Háfize Asada zvolen prezidentem v lidovém referendu jeho syn Bašár al-Asad (byla pozměněná ústava – president už nemusí mít více než 40 let)
  • Nový prezident – Baššár al-Asad (*1965)
  • potvrzen klientistický charakter mocenského systému
  • Baššár – lékař, studia na vojenské akademii v Homsu, 1995 majorem, 1999 plukovníkem
   • Rifcat 1998 vyloučen ze strany, exil
   • preventivní eliminace staré gardy
  • 6. Baššár povýšen na divizního generála, 10.7 referendum o ústavě – 97,29% za
   • původním nástupcem bratr Básil (zemřel 1994)
  • kontinuita vývoje (počáteční mírný trend k otevřenosti ekonomiky, amnestie politických vězňů)
  • nevyřešené Golany
  • odpor vůči invazi do Iráku 2003
   • statisíce uprchlíků
  • rétorická podpora Hizballáhu v červencové válce 2006
  • ničivé sucho v roce 2006

Volby 2007

 • 169 NPF (134 Baath – 56%), 81 nezávislí (ze 250 křesel)

 

Ústava 2012

 • Syrská arabská republika je demokratickým státem, suverénním, nedělitelným
 • suverenita patří lidu, nemůže si ji přivlastňovat jednotlivec či skupina
 • politický systém je založen na principu politického pluralismu a realizován demokraticky skrze volby
 • 35 podpisů členů parlamentu pro nominaci na prezidenta (ten by neměl mít nesyrskou manželku)
 • prezident na 7 let, jedno možné znovuzvolení

 

Volby 2012

 • května
 • 168 NPF (134 Baath)
 • 5 Lidová fronta za změnu a osvobození
 • 77 nezávislí (ze 250 křesel)

 

Arabské jaro

 

 • Damašské jaro 2000-2001 – sociálně-politické debaty, hnutí
 • Riad Seif Forum (fórum pro národní dialog)
  • Rijád Sajf – viceprezident Národní koalice opozičních a revolučních sil (od 2012)
  • Jamal al-Atassi forum
 • centrum moci – prezident, bezpečnostní složky – alawítský rámec
 • zvyšující se ceny, porušování lidských práv, trvající výjimečný stav, korupce, nesvoboda
 • první nepokoje v lednu 2011
 • 3. významné povstání v Darcá – zatýkání, mučení „teroristů“
 • pátek důstojnosti 18.3. – Damašek, Hamá
 • 3. masové protesty napříč zemí
 • Asad označuje opozici a teroristickou, nábožensky motivovanou – prezident jako záruka sekularismu
 • v dubnu nabídka politických reforem (např. zkrácení vojenské služby, sesazení guvernéra Darcá), slib propuštění politických vězňů, snížení daní, zvýšení platů, svoboda tisku …
  • zrušení zákazu nikábu pro učitelky, uzavření kasina, příslib občanství pro Kurdy
  • dekretem z 21.4. zrušen výjimečný stav
 • 4. obležení Darcá, 5.5. pod kontrolou, akce také v Damašku, Homsu … do konce května 1000 mrtvých
 • počínající dezerce z armády
 • první ozbrojený odpor 4.6. v Džisr aš-Šughúr
 • těsná cenzura médií, mizení žurnalistů, omezení mobilních sítí, internetu …
 • postupně množství přeběhlíků – např. Manáf Tlás (brigádní generál Republikánské gardy), Rijád Faríd Hidžáb (ministr zemědělství, premiér)
 • 7. oznámen vznik Svobodné syrské armády (FSA) – dnes asi 50 tisíc,, velitel Salím Idrís (od 2014 Abdulláh al-Bašír), jednotné velení od konce 2012 – začátek systematického ozbrojeného odporu
 • 8. vznik Syrské národní rady (prezident George Sabra)
 • Přelom září a října 2011 bitva o Homs, začátek podpory FSA z Turecka
 • Eskalace konfliktu listopad 2011 – březen 2012 (boje u Homsu, Idlíbu)
 • Pokus o příměří – Kofi Annan (speciální pověřenec pro Sýrii, OSN, LAS), Annan rezignuje 2.8.2012 → al-Achdar al-Bráhímí (do 2014)
 • 6. sestřelena turecká stíhačka – zhoršení turecko-syrských vztahů
 • V létě 2012 konflikt zasahuje Halab i Damašek
 • Vstup radikálních sunnitských skupin
  • Eskalace, humanitární katastrofa
 • 8. 2013 chemický útok v Ghútě

 

Provládní síly

 • Syrská armáda – 180 tisíc, „alawitské velení, sunnitští vojáci“
 • Šabíha – provládní „alawitská“ milice
 • Džajš aš-šacbí – provládní „šíitská“ milice
 • Hizballáh – aktivní v distriktu Al-Qusajr, Homs (3 tis.?) 
- 25.5. 2012 Hasan Nasralláh oznamuje účast hizballáhu v bojích
 • Ruská armáda od října 2015
 • Írán 15 tis.?
 • Brigády Baath 7 tis.
 • Brigáda al-Abbás 10 tis. 
a další…

 

Protivládní opoziční síly

 • Syrská národní rada – 23.8.2011, Istanbul, George Sabra
 • Syrská národní koalice revolučních a opozičních sil – 11.11.2012, Istanbul, Káhira, Ahmad Jarba od 6.6.2013 (7- 2014 Hádí al-Bahra, 1-2015 Khaled Khoja)
 • Svobodná syrská armáda (FSA) – červenec 2011, 80. tis. (dnes 50 tis.?), Salím Idrís 

Rodžava
 • kurdské Lidové obranné jednotky (YPG), podřazené Kurdskému nejvyššímu výboru, 50 tis.
 • Al-Džabha al-Islámíja (Islámská fronta), 2013, financ. SA, 50 tis.?
 • Al-Ittihád al-islámí al-Adžnád aš-šám, 2013 (Islámský svaz vojáků Levanty), 10. tis.?
 • Džajš al-mudžáhidín, 2014, 10 tis.?
 • Džabha al-asála wa at-tanmíja (Domácí pokroková fronta), vazba na USA, 13. tis.? 
———– Koalice Džajš al-Fatah
 • Džabha an-nusra li ahl aš-šám – 23.1.2012, Abú Muhammad al-Džúlání – vazba na al- Qácidu, vize chalífátu, 10. tis.?
 • Tuhálif al-Muhádžirín wa al-Ansár, 7 tis.?
 • Harakat Ahrár aš-šám al-islámíja, 2011, 15 tis.?
 • Fajlaq aš- šám (Legie Levanty), 2014
 • Ad-dawla al-islámíja fí al-iráq wa aš- šám – 15.10.2006, Abú Bakr al- Baghdádí, vazba na al-Qáidu
 • Syrská národní koalice – 11.11.2012 v Dauhá, ústředí v Idlíbu, rada o 114 členech
 • Koalice sekulárních a demokratických Syřanů, Muslimské bratrstvo, Damašská deklarace, Syrská demokratická lidová strana, Nejvyšší rada syrské revoluce, Asyrská demokratická organizace, Syrské turkmenské shromáždění, Místní syrské koordinační výbory…

 

Problematika menšin – sektářský rozměr

 • Konflikt sunna vs šía
 • Konflikt vlády + islámských radikálů s Kurdy – ti dlouhodobě diskriminovanou skupinou (9%, 2 miliony), 26.10.2011 vytvoření Kurdské národní rady
 • Rozpolcená palestinská komunita (0,5 milionu)
 • Islámští radikálové vs křesťanská komunita (10%) 
Ekonomika
 • Pokles o 45%, měna na šestině hodnoty, nezaměstnanost…

Kriminalita, škody na kulturním dědictví

 

Humanitární katastrofa

 • Přes 210 000 mrtvých, 1,5 milionu vážně zraněných
 • V září 2013 podle OSN 6,5 milionu lidí vysídlených, z toho 2 do zahraničí
 • 2015 10,9 mil. vysídlených (50% populace), 3,8 mil. v zahraničí
 • 36% nemocnic zničených (57% poškozených), 50% doktorů uprchlo
 • 1,2 mil. domovů zničených (3 mil. zasažených)
 • 9 tis. průmyslových zařízení zničených
 • 4 tis. zničených škol, 2.8 mil. Syřanů mimo školu
 • 1,5 tis. zničených modliteben
 • 290 památek poškozených nebo zničených
 • 50% ze syrských velkých měst zničených

 

Geopolitická rovina

 • Podpora Syrské koalice od Turecka, Kataru, Saúdské Arábie 
+ omezená politická podpora ze strany USA, UK a Francie
 • Podpora Kurdů z Iráckého Kurdistánu
 • Islamisty podporují soukromníci ze Zálivu, al-Qáida
 • Podpora syrské vlády Ruskem, Íránem, Hizballáhem
 • LAS 26.3.2013 uznává Syrskou národní koalici jako legitimního reprezentanta syrského lidu
 • 11.2011 NATO odmítá vojenskou akci v Sýrii
 • 4.2013 EU ruší embargo na syrskou ropu
 • Přelom srpna a září 2013 Barack Obama žádá kongres o souhlas s vojenskou intervencí 
Rezoluce OSN
 • 2118 – 27.9.2013 – rámec pro likvidaci syrských chemických zbraní

Od 2014 Ženeva II. (Ženeva I. – 30.6.2012) – snaha o politické řešení, zastavení bojů, výchozí Annanův plán

– problém s nejednotnou syrskou opozicí

 

Reklamy