Maroko je v této době mojí nejoblíbenější destinací. Jednak mě k Maroku vážou pracovní a studijní povinnosti, a jednak je to v této chvíli jediná z mých destinací, kde se nebojuje, nebo kde nejsou politické a jiné problémy.  V Maroku jsem už trávila podzim i zimu, ale nikdy ne léto. Jaké je teda Maroko v létě? Je horké, je úchvatné, a především – léto v Maroku je ramadánové.

Ramadán tento rok začal koncem června, takže jeho drtivá většina probíhala v červenci. Skončil včera, a to svátkem Eid al Fitr, nebo-li tzv. „malým“ svátkem.

V Maroku bývá léto horké, i když je nutno říci, že ani zdaleka není toto léto tak horké, jak by se dalo očekávat. Příjemných 32 stupňů přes den a kolem 20 stupňů v noci je opravdu velké štěstí. Přesto ale Ramadán, ve spojení s měsícem červenec, nutí každého cizince zamyslet se nad tím, jak silná musí být víra, nebo odhodlání, případně tvrdohlavost muslima, který se rozhodne půst dodržet. A takoví – k mému zjištění, jsou téměř všichni.

Musím přiznat, že nikdy jsem tolik Ramadán neprožívala, jako právě tento uplynulý. A přišla jsem během něj k několika zjištěním:

IMG_8370
Slavnost v poslední dny Ramadánu

1. Ramadán dodržuje, bez ohledu na horkost své víry, (téměř) každý.

Že ne každý muslim dodržuje povinnost pěti denních modliteb, je snad jasné. Přesto ale Ramadán, a zejména jeho půst, je i pro ty nejvlažnější muslimy něčím, o čem se nediskutuje. Držíš půst? Ptala jsem se u každé příležitosti svých kamarádů, o kterých jsem si více než jistá, že do mešity během roku nepáchnou. Ale samozřejmě, zněla pokaždé odpověď. A tato odpověď byla stejná i u žen, u kterých jsou z půstu výjimky (menstruace, těhotenství), a které přirozeně nemusí mít takovou „výdrž“ jako muži. Ano, postím se, byla odpověď, doplněna výrazem alhamdulillah – díky Bohu.

2. Víra i síla

Je nepochybné, že mnohé muslimy vede k odepírání si jídla a pití pravá a nefalšovaná víra v Boha, který usnadňuje dlouhé a horké hodiny půstu. Co ale ti ostatní? Lze říci, že jde o určitou výdrž, snahu dokázat si, že na to mám a že mne to nesrazí na kolena? Ve věku 30 let má takový člověk již asi 15-letou zkušenost s půstem, je zvyklý. Ale co tato výdrž a nezlomnost říká nám, nemuslimům, o muslimském světě? Není držení půstu za daných podmínek znakem určité síly, kterou muslimský svět jednotně v Ramadánu demonstruje?

3. Nezlomnost a trpělivost

Vydržet se postit několik dnů, je obdivuhodné. Vydržet se postit celý měsíc je ale výkon, který kromě vnitřní síly a sebezapření nezbytně ke svému úspěchu vyžaduje trpělivost. O Ramadánu se patrně mnohem více automobilových nehod, neshod v rodinách, pouličních nepokojů, nebo dokonce kriminálních činů. Přesto je obdivuhodné, s jakým klidem se davy lidí prodírají nákupním centrem pár hodin před přerušením půstu, ve snaze nakoupit vše potřebné na večerní „snídani“. A mnohým nechybí úsměv v obličeji.

IMG_7997
Po zaznění adhánu se přeruší veškeré aktivity, místní snídají

 

4. Shovívaví k těm, co se nepostí

Není pravdou, že se nemuslim nesmí na veřejnosti ani napít – turistické restaurace jsou samozřejmě během Ramadánu běžně v provozu, a vodu nebo džus lze koupit alespoň v Maroku na každém rohu. Není potřeba se předzásobit, ani se obávat napít z láhve. Těhotné a menstruující ženy pijí a jí ve vlaku, stánky s pitím jsou otevřené, a ovoce je v ulicích k dispozici. Ty se nepostíš?? Káravě se mě ptá Karim v hotelu, kde bydlím. Prostě nemám vaše silné tělo, odpovídám, a oba se tomu vesele smějeme.

5. Jednota

Nejkrásnější vzpomínky budu mít určitě na ftour – snídani, která se podává hned poté, co zazní volání k modlitbě u západu slunce. Půst končí, člověk se konečně napije, a usedne ke stolu. Nikdo nesedí sám, jídlo se servíruje v rodinách nebo restauracích, a všichni jí dohromady. Je v tom určitá neopakovatelná jednota. Ta jednota pokračuje do dalšího rána, respektivě do modlitby fajr, kdy opět nastupuje půst. Konec i začátek půstu se tady ohlašuje výstřelem z kanonu – je to určitý koloběh, který se opět a znovu podstupuje z víry, síly, nebo pocitu jednoty – to je vlastně jedno. Podstatné je, že jde o fenomén, který nemuslim asi jen stěží dokáže pochopit.

 

 

 

 

Reklamy