Půldenní Jeruzalém (3-4 hodiny)

Je to opravdu příliš krátký čas na to, abyste dobře poznali město, nicméně jde využít tento čas na maximum a zaměřit se na nejdůležitější památky starého města.

Itinerář: Hnojná brána – Zeď Nářků (30 min) – Křížová cesta od 5. zastavení (45 min) – Chrám Božího hrobu (45 min) – nákupy na tržišti nebo oběd (45 min) – římské Cardo a zeď starověkého Jeruzaléma (30 min) – Sionská brána

Celodenní Jeruzalém (6-8 hodin)

Pokud věnujete Jeruzalému celý den, podaří se vám navštívit nejenom staré město uvnitř hradeb a jeho památky, ale budete mít čas podívat se také na zajímavosti mimo hradeb.

Itinerář: Olivetská hora (30 min) – Chrám Národů v Getsemanské zahradě (30 min) – hrobka Panny Marie (20 min) – Štěpánská brána – Křížová cesta (1 h) – Zeď Nářků (30 min) – Chrámová hora (45 min) – nákupy a oběd (1 h) – Chrám Božího hrobu (45 min) – římské Cardo (20 min) – Sionská brána – památky na hoře Sion (45 min)

Dvoudenní Jeruzalém

Dva dny v Jeruzalémě vám umožní navštívit to nejdůležitější z Jeruzaléma uvnitř hradeb, ale také se vydat na Olivetskou horu, a do programu lze zahrnout také návštěvu západního Jeruzaléma nebo Betléma.

Itinerář: První den jako celodenní Jeruzalém

Druhý den: Zahradní hrob (45 min) – Damašská brána – volno na tržišti (45 min) – vyhlídka na město z kostela Vykupitele (45 min) – Davidova věž (1,5 h) – oběd u Jaffské brány (45 min) – odpoledne návštěva Betléma/memorialu Yad Vašem/Izraelského muzea

Reklamy