Návštěva Jeruzaléma by se neměla omezit pouze na město uvnitř hradeb, protože Jeruzalém nabízí mnohem víc! Jeho zajímavosti mimo hradby jsem proto rozdělila do následujících kategorií:

Sionská hora

Hned za Sionskou bránou se nachází Sionaská „hora“. Nikam se ale nemusíte šplhat, na „hoře“ už jste. Její název, podobně jako název Chrámové „hory“ je utvořen v závislosti na polohu Jeruzaléma v době králě Davida, kdy se král David ze svého města, nacházejícího se ve svahu pod jeruzalémským chrámem. Na Sionské hoře se nachází řada památek, které stojí za návštěvu: je to především místnost Poslední večeře Krista, chrám zesnutí Panny Marie – Dormición, a také Davidova hrobka.

Olivetská hora

Tato hora s velkým biblickým významem pro křesťany i muslimy se nachází na východ od starého města, a je z ní nádherný pohled na Skalní dóm, jeruzalemské hradby, Kedronské údolí a také moderní čtvrtě města. Neměla by proto být opomenuta během návštěvy města. Kromě toho nabízí návštěvu několika kostelů, Židovského hřbitova a přimo pod ní se nachází Getsemanská zahrada s kostelem Národů a malá kaple Dominus Flevit. Procházka z Olivetské hory do starého města přes Kedronské údolí zabere přijemně strávenou hodinku.

jerusalem

Zahradní hrob

Návštěvník Jeruzaléma velmi brzy zjistí, že nejedno svaté místo má svojí alternativu – tudíž, že určitá událost se mohla udát na různých místech, kde příslušníci toho nebo onoho vyznání přichází s posvátnou úctou a v modlitbě. Takovým příkladem je Golgota – místo ukřižování Ježíše Krista. Ortodoxní a katoličtí věřící mají za to, že událost, která předznamenala vznik křesťanství se odehrála na místě, kde dnes stojí Chrám Božího hrobu. Zahradní hrob vytesaný do skály u palestinského autobusového nádraží v arabském Jeruzalémě je protestantskou alternativou pro místo ukřižování křesťanského Mesiáše. Obě místa stojí za návštěvu, a svůj názor ať si každý udělá sám.

jeru5

Betlém

Nachází se prakticky na předměstí Jeruzaléma, jízda od hradeb starého města ke zdi, tvořící jakousi hranici mezi Izraelem a Palestinou trvá asi 20 minut. Betlém je čisté a upravené městečko s početnou křesťanskou komunitou a řadou ortodoxních a katolických kostelů. Dominantou je samozřejmě kostel, postaven nad jeskyní Narození Ježíše Krista. V Betlémě se výborně nakupuje a již po staletí se tady obyvatelé věnují výrobě suvenýrů z voňavého olivového dřeva.

Yad Vašem

Návštěva muzea holokaustu Yad Vašem vás zavede do nového západního Jeruzaléma. K jeho návštěvě si vyhraňte několik hodin, protože je dosti veliké a velmi dobře koncipované. Zavede vás do problematiky antisemitismu tak, jak ve 20.století postupně rostl a bujněl již dávno předtím, než došlo z masivnímu vyvražďování. Jeho součástí je také Dvorana jmen se symbolickými náhrobnými kameny a osobními údaji milionů Židů, kteří se stali oběti holokaustu. Další zajímavosti je Alej a Zahrada spravedlivých mezi národy, kde mají všichni nežidé, kteří přispěli k záchraně Židů zapsané své jméno a zasazený svůj strom.

Reklamy