V Jeruzalému uvnitř hradeb se nachází čtyři čtvrtě – křesťanská, muslimská, židovská a arménská. Mezi jednotlivými čtvrtěmi nejsou hradby nebo brány, jsou ale mezi nimi značné rozdíly a každá jedna je něčím specifická a jedinečná.

Židovská čtvrt

Nachází se v jihovýchodní části starého města, mezi branami Sionskou a Hnojnou. Jejími hlavními zajímavostmi je samozřejmě Zeď Nářků, zachovalá část římské ulice – Cardo se sloupořadím, zastřešený „šuk“ (tržiště) a synagoga Churva. V Židovské čtvrti se nachází řada synagog a náboženských škol – ješiv, ale také obytné jednotky, kde bydlí především (ale nejenom) ortodoxní Židovské obyvatelstvo. Tato čtvrt má také odkryté římské město z doby Heroda Velikého v tzv. Herodové čtvrti, kde je možné projít se po úrovni ulic z doby na přelomu letopočtů, ale také je možné vidět zeď hradby někdejšího jeruzaléma za krále Davida. Nedaleko Zdi Nářků je také řada menších restaurací nabízejících falafel, bagely a sendviče.

jewish quarter

Arménská čtvrt

Mezi Jafskou a Sionskou bránou se nachází čtvrt tradičně obývaná Armény, kteří sem přišli na začátku 20. století během osmanských čistek. Je to nejmenší že všech jeruzalémských čtvrtí s několika kostely, např. kostelem sv. Marka a arménským kostelem sv. Jakuba. Najdete tady obchůdky se suvenýry jako je arménský porcelán, a několik dobrých restaurací s arménským jídlem.

Muslimská čtvrt

Této čtvrti v severovýchodní části starého města dominuje Chrámová hora se Skalním dómem a mešitou Al Aqsá. Do muslimské čtvrti se dá vstoupit branami Damašskou, Herodovou (Květinovou) nebo bránou Lví (Štěpánskou). Větší část těto čtvrtě pokrývá súq (tržiště), které je významnou ekonomickou sílou starého města, a na kterém se dá nakoupit veškeré zboží od oblečení po elektroniku. Muslimskou čtvrtí vede Křížová cesta a nachází se tady řada kostelů a památek spojených s událostmi posledního dne života Ježíše Krista před ukřižováním.

christian quarter

Křesťanská čtvrt

Tato čtvrt se nachází mezi muslimskou a arménskou čtvrtí. Jejím ústředním bodem je Chrám Božího hrobu (Golgota), s řadou kostelů a klášterů kolem. Vstoupit do křesťanské čtvrtě lze bránou Novou ze severní strany města. Čtvrt je obydlená převážně křesťanskými obyvateli mluvícími arabsky, ale také řadou cizinců, působících v Jeruzalémě na misiích jako mniši, jeptišky a kněží. Část křesťanské čtvrtě je pokračováním rozsáhlého tržiště z muslimské čtvrtě.

Reklamy