Může snad existovat magičtější a tajemnější město než-li Jeruzalém – prastaré město a kolébka třech světových náboženství? Pro pochopení minulosti, ale také současného dění může návštěva Jeruzaléma udělat mnoho. Odkrýt dějiny civilizací a národů, které se městem prohnali ve válečném těžení, nebo setrvali a budovali město do dnešní podoby.

Abyste se v Jeruzalémě neztratili, potřebujete dobrou mapu, tu vám dají v každém hotelu nebo v turistické kanceláři. Jak ale Jeruzalém pojmout a pochopit?

Je mnoho měst, ve kterých můžete klidně strávit týden, a pořád budete mít co objevovat, Jeruzalém je jedním z nich. Většina návštěvníků však věnuje Jeruzalému 1-3 dny. Pro ty je následující online „průvodce“.

Starý a nový Jeruzalém

Jeruzalém lze rozdělit na staré a nové město, i když nové město nutně neznamená, že v něm nenajdete žádné památky. Přesnější by proto bylo spíš rozdělení na Jeruzalém vně hradeb, a Jeruzalém uvnitř hradeb. Pozornost návštěvníků se upírá zejména dovnitř hradeb, kde se nachází Zeď Nářků, Golgota (nebo alespoň jedna z „možných Golgot“), Skalní chrám a tradiční tržiště. Není to ale jediné, na co byste se měli v Jeruzalémě zaměřit! Za pozornost stojí i místa za hradbami např. Hora Sion a Olivetská hora, Kedronské údolí nebo také Mamilla. Důležitým aspektem je při tomto rozdělení doprava – Jeruzalém uvnitř hradeb můžete absolvovat pouze pěšky, k návštěvě míst mimo hradby vám poslouží doprava autobusy Egged, palestinská doprava po městě nebo taxíky.

jeruzalem

Izraelský a palestinský Jeruzalém

Aniž bych se chtěla pouštět do rozboru současné politické situace v Jeruzalémě, lze v zásadě říct, že město je „rozděleno“ na izraelskou část (západní), kde převážně (ale nejenom!) žije  obyvatelstvo Izraele a palestinskou část (východní), kde opět převážně, ikdyž ne výlučně žijí palestinští Arabové . Velmi zjednodušeně lze říct, že v jedné části města bude převládat hebrejština a v té druhé zase arabština. Staré město uvnitř hradeb je také rozdělené, ale ještě komplikovanějším způsobem.

Židovský, muslimský a křesťanský Jeruzalém

I náboženství hraje ve městě roli podle toho, kde se zrovna nacházíte. V arabských čtvrtích to budou muslimové i křesťané, kteří také tvoří značnou část obyvatel Jeruzaléma uvnitř hradeb. V západním Jeruzalémě uslyšíte hebrejštinu a jeho obyvatelé se budou převážně hlásit k Židovské víře, existují tady i čistě Židovské čtvrti, některé z nich jsou ortodoxní.

Z toho vyplývá, že i pouhá snaha o nějaké kategorizování je v Jeruzalémě poměrně složitá. Abyste se v Jeruzalémě neztratili, tento jednoduchý průvodce vám představí nejprve staré město a jeho hradby a brány. Následně i jednotlivé jeruzalémské čtvrtě uvnitř hradeb. Další kapitoly vám nabídnou několik možností návštěvy nejbližšího okolí starého města, několik netradičních tipů, ale také poskytnou cenné rady pro bezproblémovou návštěvu a pohyb po městě a nakonec představí několik různě dlouhých itinerářů, které mohou sloužit jako vodítko pro vaši návštěvu města.

Reklamy