Už od těch nejstarších dob měl Jeruzalém hradby, a ty měnily svou podobu (město tak měnilo svou rozlohu ale i pozici), nesčetněkrát. Ty dnešní jsou z doby osmanského Sultána Sulejmána ze 16.století, a jsou nádherně zachovalé. Kdyby jste se chtěli projít po jejich obvodu, ušli byste 4 kilometry. Hradby jsou 12 metrů vysoké.

Do města vede osm bran – vstoupit můžete ale pouze jednou ze sedmi z nich. Ta osmá je trvale uzavřená, zazděná. Jmenuje se Krásná brána (nebo také brána Milosti) a vede z Chrámové hory přes muslimský hřbitov do východní části města.

Asi nejkrásnější bránou je brána Damašská, která vede do starého města z arabských čtvrtí a je výborně zachovalá. Dalšími branami vedoucími z arabského Jeruzaléma do starého města jsou brány Nová, Květinová (podle své výzdoby, také známá jako brána Herodova), dále pak Štěpánská brána (ale také brána Lví podle vyobrazení lvů na průčelí). Hnojná brána je hlavním vstupem ke Zdí Nářků. Brána Sionská vede ze starého města na horu Sion a poslední brána – Jaffská je vstup do starého města z její západní strany.

muslim quarter

Je možné se projít po hradbách, což umožňuje vyfotit si úchvatné výhledy na město, a za poplatek ve výši několika šekelů se můžete projít od Jaffské brány k bráně Hnojné, nebo opačným směrem od Jaffské brány k bráně Damašské. Důvodem, proč není možné projít po celých hradbách dookola je už vzpomenuta Krásná brána.

Zajímavé je také to, co se pod hradbami a branami nachází. Vedle Damašské brány je unikátně zachovalý vstup do starověkého Jeruzaléma a původní brána, která existovala v římských dobách, a u které začínala hlavní ulice města – Cardo Maximum. V blízkosti Damašské brány je také takzvaná Cidkijášova jeskyně. Lze v podstatě říct, že pod dnešním Jeruzalémem, po kterém se dá projít, existuje ještě další Jeruzalém, či Jeruzalémy – křižácký, římský, Davidův, raně-arabský nebo řecký. Každá z těchto historických období zanechala na městě svojí stopu – když už ne jinak, tak alespoň úrovní tehdejší ulice, což bylo nejlépe odkryto v Židovské čtvrti. Ve dnešním městě tudíž kráčíme vysoko nad úrovněmi, po kterých kráčeli všichni dobyvatelé a obyvatelé po tisíciletí historie Jeruzaléma.

Reklamy