Průvodce. Uvádím ho až po dopravě a ubytování, nicméně je jedním z nejdůležitějších, ne-li úplně nejdůležitějším „faktorem“ výběru poznávacího zájezdu. Průvodce vám může přiblížit krásu země, ukázat její nejkrásnější kouty a zažehnout ve vás lásku k danému místu, kterou si uchováte v srdci provždy. Průvodce vás ale také může otrávit svým nezájmem o vaše potřeby a pocity, nudit nedostatečným zanícením a vědomostmi o destinaci a také znechutit vám organizované cestování svým chováním.

Jde ale o člověka, lidský faktor. Proto nikdy nelze s přesností dopředu určit, jestli bude daný průvodce dobrý, nebo špatný. Nezjistíte to z jeho chování na letišti, ani vám to zaručeně neurčí váš první dojem. Lidi si někdy nesednou, a ne vždy se to projeví hned. Navíc – nemusí se vám líbit barva zdí v prvním hotelu, ale pak se pohnete dál – průvodce máte „na krku“ po celý zájezd, a nevyměníte ho jako použité prostěradlo, protože většinou cestovka nemá záložného průvodce, který převezme akci, když si s tím původním nesednete.

Taková je realita.

Znám z vyprávění, jak se celá skupina spolčila proti neschopnému průvodci, jeden převzal velení, a dále tito odvážlivci pokračovali podle mapy a tištěného programu v cestě dál. Znám ale i případy, kdy si průvodci léta dopisovali se svými klienty, nebo ti klienti zásadně vyžadovali daného průvodce pro své cesty.

Jak tedy poznat, že jde o kvalitního průvodce, který se bude snažit, aby jste měli z cesty ten nejlepší zážitek?

Bezpečně to dopředu nepoznáte, a tuto jistotu vám nikdo nedá. Ani reference jiných cestovatelů nemusí být vždy dobrým vodítkem, i když připouštím, že v mnohém napoví. Abych vám ale dala nějaké to vodítko, zmíním tři důležité oblasti, ve kterých by průvodce poznávacího zájezdu měl mít něco „za sebou“ – jsou to: vzdělání, zkušenosti a jazyková vybavenost.

P1130528

VZDĚLÁNÍ

Na průvodce po světě se u nás nedá vystudovat. Váš průvodce tak nejspíš bude mít vzdělání (střední, vysoké) v jiné oblasti, a bylo by trochu naivní očekávat, že kvůli průvodcování několika zájezdů za rok bude průvodce studovat obor cestovního ruchu v magisterském studiu. Určité vzdělání v cestovním ruchu by přece mít měl, a to třeba kurz Průvodce cestovního ruchu, ve kterém se naučí základy práce s klienty a dodavateli, osvojí si patřičné právní vedomosti, které se ho týkají, a třeba se také naučí vytvářet a koncipovat zájezdy sám. Pokud se potkáte s člověkem, který takovýto kurz absolvoval, můžete očekávat, že se bude minimálně chovat slušně a korektně v situacích, kdy vyvstane rozdíl mezi tím, co jste si zaplatili, a skutečnou kvalitou dané služby, že bude disponovat základním přehledem o letecké dopravě, ubytovacích službách a dalších složkách cestovního ruchu. To všechno ho v kurzu totiž naučili.

Kromě tohoto obecního „průvodčího“ vzdělání je také fajn, pokud je průvodce odborníkem na danou geografickou oblast z hlediska historického, politického nebo přírodovědního. Mnoho průvodců cití takové zanícení pro svou práci, že si sami bez ohledu na své původní vzdělání doplnili vědomosti o zemi, ve které průvodcují daleko nad rámec běžných uživatelských vědomostí. Nelze si proto myslet, že původní bankéř neví o dané zemi nic, protože to nevystudoval, ani by nebylo fér takové průvodce hned zamítnout. Důležitější než teoretické vzdělání je totiž jeho praktická znalost země a jejich reálií.

ZKUŠENOST

Je ještě důležitější, než vzdělání, protože v zahraničí se určité věci naučí člověk pouze přímým kontaktem s místním obyvatelstvem a jejich kulturou. Kolikrát absolvoval váš průvodce daný zájezd? Nejede tam náhodou poprvé? To se také stává – cestovce vypadne na poslední chvíli průvodce, a tak to „vezme“ první, koho seženou.

Asi největší „plus“ ohledně zkušeností je to, když průvodce v dané zemi i žil, a to mimo své průvodcovské činnosti. Studoval nebo pracoval váš průvodce v této destinaci? Vedl nějaký projekt? Byl dobrovolníkem? Věřte, že takový člověk bude pro vaše poznání země (do které jedete velmi pravděpodobně poprvé a také naposledy v životě) velkým přínosem.

JAZYKOVÁ VYBAVENOST

Je to velmi problematická otázka. Spousta průvodců má špičkové znalosti a dlouhodobé zkušenosti z řady často rozličných zemí, ve kterých se mluví někdy i několika různými jazyky. Existují i takoví průvodci, kteří mluví 5-10 naprosto různými jazyky, a v tom případě máte velké štěstí. Nejspíš váš průvodce ale provází jeden typ zemí (například země Latinské Ameriky), a v tom případě by naprosto jednoznačně měl umět španělsky. Jezdí váš průvodce léta do Číny? Alespoň elementární znalost čínštiny je namístě. A nejde tady jenom o to, aby se mu povedlo pro vás vysmlouvat lepší cenu suvenýrů na trhu. Jazyk otevířa dvěře do kultury a k srdcím lidí. Jenom člověk, který ovládá jazyk země, pro kterou se označuje jako specialista, je skutečným odborníkem.  Do cizích zemí přece nejezdíme jenom za krásou přírody a památkami, ale také za jejich obyvateli. Jenom průvodce, který mluví jazykem dané destinace, vám zprostředkuje mnohem hloubší proniknutí do ducha dané země a její kultury, a to možností přímého kontaktu s místními a překladem jejich vlastních slov. Nenechte se o tento zážitek ošidit.

Jak se dozvědět něco o svém průvodci? 

Samozřejmě se můžete na něj, jeho kvality a zkušenosti zeptat v cestovce. Ale pomůže také Google. Zkuste zalovit na internetu, a třeba naleznete o svém průvodci i víc, než jste čekali! Třeba si vede blog, pořádá přednášky, fotografuje … mnozí průvodci jsou skuteční zanícenci, vědomí si svých kvalit, které dokážou adekvátně prezentovat. Ostatně, práce průvodce o prezentaci je.

Přeji vám na vašich cestách jenom ty nejlepší průvodce!

554241_124357424381302_2128756597_n

Přečtěte si další díly

První rozhodnutí – sám nebo s cestovkou

Poznávací nebo pobytový zájezd?

Let do destinace

Kde budete bydlet (1)

Kde budete bydlet (2) 

Doprava v destinaci

Program

Reklamy