DSC02036

Mnoho cestovatelů, a také cestovní kanceláře ,berou ve svých programech ohled na postní měsíc Ramadán. Většina se mu snaží, pokud to jde, vyhnout. Je ale potřeba se muslimských zemí během Ramadánu stranit? Právě naopak.

Ramadán v muslimských zemích může být zajímavou zkušeností! Země funguje o Ramadánu naprosto jinak než obvykle, a pokud se cestovatel trochu přizpůsobí a pochopí, proč tomu tak je, může si ramadánový Orient pořádně užít!

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MĚSÍC V ROCE

Na Ramadán se muslimové připravují dlouhou dobu, a to nejenom v kuchyni. Připravují se na něj v práci a ve školách, mění se pracovní doba v bankách a na úřadech. Jde přece o posvátný měsíc! Při plánování cesty po muslimské zemi je dobré si o jejich ramadánových zvycích a zvláštnostech najít co nejvíce informací. Příprava pro cestovatele je u každé cesty nezbytná, o to více pak v době, kdy země funguje jinak než obvykle.

NEUMŘETE HLADY! A ŽÍZNÍ TAKY NE

Asi největší starostí cestovatele po muslimských zemích během Ramadánu je to, jestli bude mít co jíst a pít. Strach z nedostatku vody a jídla je ale naprosto neopodstatněný! Muslimové přece o Ramadánu jí (a mnohem víc, slavnostněji než jindy) a také pijí, pouze tak činí mimo denní světlo. Aby se kuchařky připravily na večerní hody, musí začít vařit už během dne, a aby uvařily, musí nakoupit. Obchody síce můžou mít omezenou pracovní dobu, ale nezůstávají zavřené po celý den. Je proto potřeba myslet na vytváření si zásob dopředu a nakupovat v podvečer i na další dny, hlavně co se týče vody. Jsou ale i jiné obchody, kavárny, pekárny, kde se otevírací doba nemění, jen vás slušně požádají, abyste si nakoupené snědli mimo veřejnost.

Ramadánové stolování se tak z restaurací a kaváren přesouvá do hotelových pokojů, áut nebo do přírody, což má také své kouzlo. Ještě větší kouzlo má pozvání na ramadánovou snídani (iftár) mezi místní, či už do rodiny, nebo na veřejnosti. Protože jde o jídlo pozdě večer (hlavně v letních měsících), pozor na přejídání!

RAMADÁN KARÍM

Muslimové se na Ramadán už dopředu těší, zejména na jeho noční část, kdy se sejde rodina, kamarádi a známí u společného jídla. Určitě je proto potěší, když jím popřejete Ramadán karím (štědrý Ramadán) nebo Ramadán mubárak (požehnaný Ramadán). Lidé si také mezi sebou přejí všechno dobré do dalšího roku (Kul sana wa entom bichér), a od cizince to bude znít jako projev účasti a úcty k jejich kultuře, což bezpochyby ocení.

A tohle můžete zažít v ulicích ramadánového Orientu …

Reklamy