ramadan-kareem-with-dates-and-incense

Cestovatelé se obvykle snaží vyhnout cestování po muslimských zemích v měsící Ramadán, a i cestovní kanceláře tento fenomén při tvorbě programů berou značně do úvahy. Nejprve je potřeba vysvětlit, jaké jsou specifiká Ramadánu:

Ramadán je jedným ze 12 měsíců muslimského lunárního kalendáře, který má 354 nebo 355 dnů, a tudíž je o 11-12 dnů kratší než ten, který používá většina světa. Islám nepřipouští „dodatečný měsíc“, který by dorovnal chybějící dny solárního roku tak, jak to povoluje judaismus (a proto jsou zidovské svátky vždy v tom samém ročním období, s rozdílem několika dnů, zatímco ty islámské „rotují“ kolem celého solárního roku).

Slovo ramadán (رمضان) znamená spálený. Takto byl pojmenován nejspíš podle toho, že při tvoření muslimského kalendáře připadl tento měsíc na léto, dobu největšího horka a záře. Ramadán je nejposvátnějším měsícem lunárního islámského kalendáře. Má 29 nebo 30 dnů, a závisí na délce předchozího měsíce Shaaban. Pokud je po západu slunce ve 29. den Shaabanu spatřen srpek nového měsíce, Ramadán právě začal, a prvním půstním dnem bude následující ráno (od východu slunce). Tak bude mít Ramadán 30 dnů. Pokud ale srp spatřen nebyl, následující den je 30. Shaaban, a teprve další den začíná 1. Ramadán. Postní měsíc tak bude mít pouze 29 dnů.

Ramadánový půst

Půst začíná každý den měsíce Ramadán východem slunce, nebo přesnějši Fajrem – to jest první modlitbou dne, která je medzi svítáním a východem slunce. Končí pak modlitbou Maghreb při západu slunce. Přesné časy mají muslimové k dispozici prostřednictvím svých mešit.

Během doby půstu je zakázáno požívat jídlo a vodu, žvýkat žvýkačku, kouřit, sexuálně se stýkat, myslet a konat hřích. Namísto toho by se člověk měl zaměřit na sebedisciplínu, sebekontrolu, obětování se a soucítění s chudými. Výjimku z celodenního půstu mají nemocní, těhotné a menstruující, jako i kojící ženy a lidé během cestování.

Hlavními jídly dne se stává iftár, který se podává po západu slunce. Ještě před iftárem se na přerušení půstu jí několik datel, které se zapíjí mlékem, a to po vzoru samotného proroka Muhammada. Posledním jídlem před půstem je Suhúr, který se jí před svítáním.

Na prvním místě duchovno

Ramadán se liší od ostatních měsíců v roce, a to nejen nepřítomnosti jídla během dne. Je to také měsíc, kdy se navštěvují rodiny, pořádají společné iftary pro známé i chudé spoluobčany, platí se povinná almužna – Zakát, a lidé se mnohem více věnují dobročinnosti. O to méně je důraz na práci, důležitá obchodní rozhodnutí se odkládají o měsíc.

Člověk by se o Ramadánu naopak měl o to více zabývat sám sebou, svým životem, a připravovat na další kalendářní rok. V modlitbě se shromážďuje mnohem více lidí (hlavně mužů) než během jiných dnů v roce, a to jak na modlitbu přerušení půstu (Maghreb), tak na večerní modlitbu (Iša), a zvláštní noční modlitbu tarawíh. Součásti modlitby tarawíh je také recitace kapitol (súr) Koránu tak, že za celý měsíc se přečte úplně celý.

Ramadánové svátky 

Ramadán je také měsícem různých menších svátků:

2. Ramadán – Mojžíš obdržel od Boha Tóru

10. Ramadán – úmrtí první manželky proroka Muhammada, Chadídže bint Chuvajlid

12. Ramadán – seslání Evangelia Ježíši

15. Ramadán – narození Hasana, syna chalífy Alího

17. Ramadán – bitva u Badru s nadpřirozeným vítězstvím Muslimů nad Kurajšovci

18. Ramadán – seslání Žalmů králi Davidovi

19. Ramadán – Ali ibn Abu Talib (4. chalífa) byl zraněn mečem v Kúfě, dva dny poté umírá

27. Ramadán – Laylat al-Qadr, neboli Noc Moci (Osudu, česky překládáno Úradku) – nejdůležitější noc Ramadánu, kdy celonoční modlitby jsou Alláhem vyslyšeny stejně jako modlitby během tisícky měsíců (asi 83 let). Připomíná noc, kdy byl Korán seslán prostřednictvím anděla Gabriela Muhammadovi. Podle koránské súry Qadr v tuto noc sestupuje anděl Gabriel s osudem pro lidi na další rok.

Slavnostním zakončením Ramadánu je takzvaný Malý Svátek, neboli Eid al-Fitr, kterým začíná nový měsíc Shawwal. Opět přichází při spatření srpu měsíce, nebo v případě špatného počasí po 30. dnu Ramadánu. Eid al-Fitr začíná západem slunce posledního Ramadánového dne, a slavnostnou modlitbou v mešitě. Svátek trvá 1-3 dny, a je veselým ukončením měsíčního půstu se slavnostním stolováním a hojností dezertů. Je to svátek radostný, kdy není přístupné se již více postit.

Jak teda zvládnout cestování po arabských zemích během Ramadánu?

Reklamy