Tento pozdrav v hebrejštině se používá během pátku, a přeje se pokojný den odpočinku – Šabat.  Šabat začíná západem slunce v pátek a končí hodinu po západu slunce v sobotu. Má tudíž 25 hodin oproti jiným dnům, které mají pouze 24 hodin. Je to čas pracovního pokoje, zbožní Židé v tuto dobu ani nemanipulují s penězi, netelefonují, nepřemýšlí a nemluví o práci a každodenních starostech. Zapalují se šabatové svíce, jí sváteční jídlo a v Jeruzalémě se mnozí Židé jdou modlit ke Zdi nářků.  Šabat v Izraeli je třeba kvůli jeho jedinečné atmosféře alespoň jednou zažít!

kotel (186)

Reklamy