• arabský název Súr, někdo označován starověkým názvem Týros
  • město 80 km jižně od Bejrútu, s početnou šíitskou populací, a čtvrté největší město Libanonu (po Bejrútu, Tripolisu a Sidonu)
  • důležitý fénický přístav ve starověku, vládl tady král Chíram, který udržoval přátelské styky s izraelskými krály Davidem a Šalamounem
  • město bohatlo díky obchodu s cedrovým dřevem a purpurovým barvivem, tyrští také vynikali ve stavbě lodí
  • Alexander Veliký obléhal město 7 měsíců předtím, než byl schopen ho dobýt, jako pomstu pak zabil 30 tisíc jeho obyvatel a další prodal do otroctví
  • hlavní město římské provincie Syria-Fenicia, mělo akvadukt, hipodrom i lázně a razily se tady stříbrné mince
  • postupně dobýván Araby, křižáky a Osmany, vždy se díky přístavo dokázal postavit opět na nohy
  • dnes poklidné město s krásnými plážemi a římskými památkami

DSC02764

Reklamy