• hlavní město Libanonu s počtem obyvatel kolem 2 milionů (vzhledem k tomu, že poslední sčítání lidu bylo v roce 1932 je těžké to zjistit přesně)
 • město přirovnáváno k bájnemu Fénixu – bylo celkově 9-krát zničeno a opět vystavěno
 • jeho název je odvozován od semitského kořene bír (studna), první písemné zmínky jsou z klínopisných textů nalezených v Egyptě, město označováno jako Berytus
 • město bylo známé jako fénický přístav, ale ne tak významný jako Sidon nebo Byblos, v době Alexandra Velikého mělo římsky půdorys s pravoúhlou sítí ulic
 • ve 4.stol.n.l. tady byla založena prestižní právnická škola, která konkurovala Aténám a Alexandrii, tady byl sestaven Justiniánův kodex
 • v byzantské době kvetl obchod s hedvábím, před příchodem Arabů bylo město zničeno vlnou tsunami
 • dobyto jak Araby, tak Křížáky, později Mameluky a Osmany
 • hlavním městem Libanonu se stalo v roce 1943, záhy poté se stává jedním z center obchodu a financí na Blízkém východě
 • dostává označení „Paříž Blízkého východu
 • mezi lety 1975-1990 soustavně ničeno občanskou válkou
 • bombardováno v létě roku 2006 Izraelem v takzvané „Harb Tammúz“ – válce v měsíci Tammúz
 • bylo a je svědkem častých atentátů na významné politické osobnosti země, přesto se tady neustále staví a opravuje
 • centrum města má typickou architekturu pařížských bulvárů, s centrem na Hvězdním náměstí (Place dEtoile), politické centrum je zase na rozlehlém náměstí Mučedníků, které je svědkem častých demonstrací
 • žijí tady Libanonci všech náboženských směrů a jednotlivé čtvrtě jsou vždy převážně jednoho z nich (křesťanská Ashrafieh, sunnitská Hamra, šíitská Cola)

 

 

Reklamy