• arabsky Daj al-Bajdá, je největším městem a přístavem v Maroku
 • má 3 miliony obyvatel (3,7 s aglomerací)
 • je největším hospodářským a kulturním střediskem státu
 • leží na nejúrodnějším a na minerály nejbohatším místě v zemi
 • oblast byla osídlená již od 10.stol.př.n.l. Berbery, přístav také využívali Féničané a Římané
 • v 7.století tady vzniklo nezávislé berberské království Anfa, které odmítlo přijmout Islám, zničili ho v roku 1068 Almorávidé
 • za vlády Marínovců ve 14.století byla Anfa důležitým obchodním přístavem, odkud se vyváželo zboží až do Janova
 • v 19.století se stala centrem imigrantů z Evropy, v roce 1906 už měla 20 tisíc obyvatel
 • 1907 se tady usadili Francouzi a začal proces kolonizace, který vyvrcholil ustanovením Protektorátu v roce 1912
 • po vojně byla centrem protifrancouzské vzpoury, která vyvrcholila bombovým útokem na Štědrý den v roce 1953, na základě těchto protestů se v roce 1956 Maroko osamostatnilo – přineslo to Casablance posléze ekonomické problémy
 • univerzita tady byla založena v roce 1976
 • je hospodářským a ekonomickým centrem Maroka
 • má rozvinutý potravinářský, textilní a kožedělný průmysl
 • zpracovává se tady fosfát, který se úspěšně vyváží, jsou tady dvě tepelné elektrárny

Reklamy