• Nachází se na  severozápadním pobřeží Genezaretského jezera
  • její název znamená Nahumova vesnice, pojmenovaná podle proroka Nahuma – ten žil v 7.století za vlády krále Joziáše, který pod jeho vlivem vykonal zásadní náboženskou reformu a odstránil modloslužbu
  • Ježíš Kristus opustil město Nazaret, kde ho nepřijali, a pobýval v Kafarnaumu, kde vyučoval v synagoze
  • Učinil tady mnoho zázraků – uzdravil Petrovou tchýni, ženu trpící krvotokem, dva slepce a hluchonemého, vzkřísil dceru představeného synagogy jménem Jair
  • Protože lidé ve městě neuvěřili, že je Mesiáš, předpověděl jeho zkázu
  • Město skutečně zničeno bylo (Araby a Peršany) a po několik dalších staletí se ani nevědělo, kde někdy existovalo, ani křižáci ho neobnovili, a dlouho bylo jenom poloopuštěnou rybařskou vesničkou
  • Od roku 1866 ale Kafarnaum začal zajímat archeologické týmy, díky kterým byla objevená krásná synagoga ze 4.století, postavená v pravém úhlu z bílého vápence
  • Na původní byzantské stavbě, veprostřed které se našel docela velký dům, postavili novodobý kostel (1990) – mohl sloužit jako první kostel nebo synagoga, našel se tady řecký nápis Petrus a proto se pokládá za dům apoštola Petra

Reklamy