• Název je odvozen od jména bájného biblického krále, v arabštině se nazývá subeiba, což znamená – hrad ovládán mouchou
 • Lokalita byla odpradávna důležitým místem, střežila cestu do Damašku a údolí Hula
 • Původně tady byla antická pevnost mýtického krále a lovce Nimroda, který byl podle Drúzů vládcem Babylonie a potomkem Noema
 • Protože z pýchy vystřeloval své šípy do nebe jako výzvu, Bůh se mu pomstil, poslal mouchu (hebrejsky zebub), která mu poškodila mozek a způsobila strašné bolesti a nakonec smrt
 • Ve 12.století tady pobývali Assassínové, což byla odnož sekty šítského směru, takzvaní ismaelité, byli ale pro svou krutost pronásledování, až nakonec byl hrad odevzdán křižákům
 • Křižáci se tady udrželi několik desítek let, pevnost měla chránit Jeruzalémské království ze severovýchodu, a byla v této době rozšířená
 • Sedm let jí dobývali různí muslimští vládci, až se nakonec dostala do jejich rukou
 • Několikrát byla pevnost poté zbořena a nanovo postavěna, sloužila jako vyhlídkový bod, ale také jako vězení
 • Ta dnešní je z doby sultána Bajbarse, mameluckého vládce, který ji postavil v roce 1260, hradby jsou z doby vládce této oblasti al Aziz Othmana (1230)

 • Její půdorys je ale křižácký, pevnost byla obehnána dvojitými hradbami, a byla dlouhá 430 metrů
 • Nejsilněji opevněná je jihozápadní část, která v současné době slouží jako vstup
 • Kolem hradeb bylo 8 čtvercových a 4 kruhové věže, severní stranu chránil terén, jihovýchodní strana byla chráněná příkopem
 • Brána je zdobená nápisem ajúbského generála al-Azize a je z doby jeho vlády (1230), po levé straně byla chodba vedoucí z hradu tajné ven, pod bránou byla cisterna
 • brána vede na nádvoří s cisternou, která má rozměry 9x25m a zachytává děšťovou vodu, je sedm metrů vysoká, zastřešená s klenbovým stropem
 • Baybarsův nápis je z roku 1275, který ospěvuje Baybarse a jeho akt předání pevnosti do správy velitele Bilika, kdysi zdobila portal palace, ve kterém Bilik pobýval
 • Velká věž na pravo (jihozápadní) ze střechy nabízí krásný výhled na Galileu, schody vedou dovnitř věže
 • Vedle cisterny je rahat neboli fontánka na pití, s nápisem z roku 1240
 • další hradby pak vedou do vnitřního nádvoří, poté jsou ještě vnitřní hradby, a až z animi je centrální pevnost donjon, který má po čtyrech stranách ctvercové věže, tady bydlel vládce, byla to nejbezpečnější část celé pevnosti
 • Kolem donjonu je šest masivních věží
 • Zachovaly se take zbytky opevnění, padacího mostu, hlavní brány, mlýnu, cistern a kuchyně
 • Půlkruhová věž (tzv. Krásná) – vevnitř má oktagonální půdorys, klenbu a v pravém rohu toaletu, je to nejlépe architektonicky zvládnutá část pevnosti
Reklamy