•  Město synem Heroda Velikého Filipem zvoleno za sídlo tetrarchie, a pojmenováno na znak úcty k císaři Caesarion, z toho Cesarea Filipova
  • Město navštívil také Ježíš Kristus, který řekl Petrovi: Ty jsi Petr a na této skále vystavím svou církev a brány pekla ji nepřemůžou
  • Po prvním židovském povstání budoucí císař Titus přišel právě sem slavit vítězství, a nechal pořádat gladiátorské souboje, kde museli zápasit zajatí Židé
  • V době křižáků se střídala vláda jejich a Arabů, poté město začalo upadat
  • V křižáckém městě je nejprve most, který byl Syřany zničen v Šestidenní válce, dale pak křižácká brána, kolem které jsou vápencové kamenné bloky jako pozůstatek z doby římské
  • Římské pozůstatky – Palác krále Agripy – měl rozlohu 2000 metrů čtverečních, byl jeden vůbec z největších a nejimpozantnějších paláců, který byl kdy postaven v Izraeli
  • V byzantské době bylo mnoho kamenů odvezeno na stavbu jiných budov a část paláce sloužila jako lázně
  • Vedle lázní se našla synagoga z 11 století AD

Reklamy