• Jedno z nejvýznamnějších antických míst v Izraeli
 • Město bylo založeno ve 4.stol. BC kupci ze Sidonu, kteří tady vybudovali přístav, a podle krále Stratona pojmenovali město Stratónovou věží
 • Alexander Janeus v roce 90 BC město dobyl a připojil ke svému království
 • Za Římanů dostalo město statut autonomie
 • Císař Augustus ho v roce 22 BC daroval Herodovi Velikému, který ho po dobu 11 let nechal vystavět v nejmodernějším stylu tehdejší doby
 • Na počet císaře Augusta ho pojmenovat Cesareou Maritimou (přímořskou)
 • Cesarea byla údajně jedním z nejkrásnější měst světa své doby, pobývali tady římští prokurátoři, stala se centrem římské provincie Judea
 • Byl tady vykonán první křest pohana, a to konkrétně stotníka Kornélia, kterého pokřtil apoštol Petr
 • Vznikla tady velká křesťanská komunita, kterou navštěvoval i sám apoštol Pavel, prokurátor Antonius Félix tady apoštola Pavla i soudil, poté se obhajoval před novým prokurátorem – Festem
 • Ve 2.století se vrací židovské obyvatelstvo a působí tady významný rabín Akiva, který byl nakonec ve 2.židovském povstání popraven, dokonce ho zaživa stáhli z kůže
 • Ve 3.století tady byla významná teologická knihovna, která měla 30 tisíc svazků křesťanských knih, působil tady zakladatel církevních dějin Eusebius
 • Město bylo zničeno s příchodem mameluckého vládce Bajbarse ve 13.století a postupně spustlo, zasypal ho písek, jeho nejhezčí sloupy nechal odvézt Ahmed paša v 18.století do Akka
 • Vykopávky začali v roce 1956, zejmína pod vedením italských týmů

 

Reklamy