• Jeden z hlavních pramenů řeky Jordán, nachází se v nadmořské výšce 320 m
  • Pod jeskyní Banyas tady v důsledku seizmických pohybů vytryskuje jeden z pramenů řeky Jordán
  • Název je zkomoleninou odvozený od Paneas – místo zasvěceno Panovi, řeckému bohu lesů
  • Tento pramen byl už v době kanaánské zasvěcen přírodnímu božstvu
  • V helenistickém obodobí místo zasvětili Panovi, bohu lesů, hájů, louk, vod a stád, a postavili mu svatyni, kterou výrazně poškodilo zemětřesení
  • Nad pramenem Banyas se nachází ruiny chámu boha Pana, který byl postaven na skalním útesu vysokém 40 m – pravděpodobně původně to byla zadní zeď obrovské jeskyně, která se rozpadla, zachovala se pouze část chrámového komplexu
  • Samotný pramen Banyas pozůstává ze dvou menších pramenů – Saar a Sion, a pak pramene Guveta (20% vody)
  • U soutoku pramene Banyas a Guveta se nachází římský most, dál je pak mlýn, který sloužil obyvatelům Golanských výšin
  • Devět kilometrů jižněji poblíž kibuce Sde Nehemia se Banyas potkává s pramenem Dan a spolu vytváří řeku Jordán

Reklamy