Chrám královny Hatšepsut

Terasový chrám královny Hatšepsut je unikátem architektury Nové Říše. Chrám je postaven v jakési skalní zátoce pod téměř pohádkovým skalním srázem hory El-Qurn (v překladu roh). Architekt Senmut jej naprojektoval jako tři nad sebou postavené obrovské terasy, navzájem spojené jakýmisi „nájezdy“, nebo rampami. Jednotlivé terasy jsou při straně u skalního srázu lemovány sloupovými síněmi, resp. kolonádami.

Celý chrám byl obehnán ohradní zdí, dalšími kolonádami a rampami a vstupní branou zdobenou stromy (jejich 3500 let staré pařezy je možné vidět i dnes), do které se vcházelo alejí sfing. Chrám měl původně být chodbou propojen s hrobkou královny v Údolí Králů, výstavba chodby se ale neuskutečnila z důvodu nečekané smrti královny.

 

obětní stůl a bůh Amon Ra

Autorem architektonického plánu Hatšepsutina chrámu je slavný architekt Senmut, který si rovněž nechal postavit svou hrobku v Dair al-Bahrí, a to přímo před vchodem do chrámu, takže její komory se táhly pod jeho nádvořím. I on však při svém projektování čerpal z nejstaršího z trojice chrámů v Dair al-Bahrí – z chrámu Mentuhotepa II. (11. dynastie, zbytky můžeme pozorovat nalevo od chrámu kr. Hatšepsout).
Když byl chrám v 19. století objeven, byl absolutně v troskách, které měl na svědomí její nástupce, kterému bránila v nástupu na trůn, Thutmose III., dále pak Achnaton, který nechával likvidovat veškerá božstva, kromě svého Atona a nakonec zemětřesení a jiné přírodní vlivy. Za dnešní vzhled chrám vděčí několikaleté práci zejména polských archeologů a architektů, kterým se podařilo navrátit chrámu alespoň zčásti jeho původní podobu.

 

královna Hatšepsut

První terasa obsahuje kolem každé strany spojující rampy 22 sloupů. Byla spíše umělým rájem, stála zde vybudována obrovská zahrada, plantáže papyru a zasázeny stromy do vyhloubených a dovezenou hlínou naplněných jam.

Druhá terasa má 2 x 44 sloupů. Ve sloupových síních, které sloupy vytváří, můžeme vidět nástěnné malby, které nám líčí výpravu do Pontu, nakládání obchodních lodí a plavba zpět domů. V západní sloupové síni (ta nalevo když se díváme na chrám) je scéna zrození královny (Hatšepsovet věřila, že byla zplozena samotným bohem Amonem Ra).

 

bohyně Hathor

Po stranách jsou umístěny dvě kaple – kaple bohyně Hathor na západě a kaple boha Anupa na východě. V kapli bohyně Hathor máme možnost vidět královnu v podobě dítěte, sající mléko bohyně jako své božské matky, spolu s svým nevlastním bratrem Thutmosem II. V kapli boha Anupa jsou krásně zachovalé barvy maleb, které představují tohoto boha mumifikace sedícím před stolem plným obětí.

Tato terasa má 84 sloupů, které byli zdobeny sochy královny Hatšepsovet v mumifikovaném postoji. Veprostřed je vstup do nejposvátnější části celého chrámu – do svatostánku boha Amona a obětního dvora slunečního kultu. Když je dobrá viditelnost, z této terasy jsou vidět pylóny chrámu v Karnaku. Bylo to královniným záměrem, aby chrám stál přimo naproti hlavního chrámu jejího božského otce Amona.
Celý chrám byl obehnán ohradní zdí, dalšími kolonádami a rampami a vstupní branou zdobenou stromy (jejich 3500 let staré pařezy je možné vidět i dnes), do které se vcházelo alejí sfing.

Reklamy