Koptská Káhira

Většina lidí má Egypt spojený s islámem, nicméně křesťanství bylo ve skutečnosti dominantním náboženstvím v období mezi 4. stoletím n. l. a rokem 641 n. l., kdy se oficiálně prosadil islám.

Egyptská odnož křesťanství se nazývá koptská církev. Slovo kopt je zkomoleninou arabského kibt,  odvozeného od řeckého termínu aegyptos  neboli „egyptský“.

Svatý Marek jako první hlásal křesťanství v 50. letech n. l. a Egypt byl první zemí, která tuto mladou víru přijala.  Město Alexandrie se stalal jedním z prvních patriarchátů – větví křesťanské církve řízených patriarchy, údajně potomky apoštolů – a do 4. století bylo křesťanství vyhlášeno oficiálním náboženstvím Egypta.

Egyptští křesťané se odštěpili od pravoslavé církve poté, co chalcedonský koncil v roce 451 přijal duofyzitismus (dvojí, lidskou i božskou, přirozenost Krista). Alexandrijský patriarcha Dioskúros však tuto definici zavrhl, neboť věřil pouze v Ježíšovo božství. Koptové dodnes nevěří, že Ježíš byl zároveň Bohem i člověkem stvořeným Bohem.

V dnešní době žije v Egyptě asi 10 procent Koptů. Žijí zejména v oblasti středního toku Nilu. Koptové jsou rovnoprávní s muslimy, mají své zastoupení v parlamentu a ve veřejném životě. Přesto se ale často od muslimské společnosti distancují, např. mnozí nakupují pouze v obchodech, které vlastní další Koptové.

Koptové se zdánlivě od muslimské populace na první pohled neodlišují, nicméně jsou tady určité důležité rozdíly. Koptové mají podobné účesy, oblečení a po delším pobytu v Egyptě je možné je rozpoznat i na první pohled. Ženy zpravidla nenosí šátek, sukně mají pouze do kolen. Muži nosí zlato (muslimští muži zlato nenosí, je to podle islámu zákaz). Nikdy nepojmenují své děti Ahmad, Muhammad, Ali, atd., spiš se budou jmenovat Kyrillos, Girgis, Butrus a taky budou využívat anglická jména, např. John, Andrew, ženy zase Teresa, Mariam, atd.

mozaika svaté rodiny

Útěk Svaté rodiny

Znáte-li dobře Bibli, vzpomenete si, že Ježíš a Svatá rodina museli uprchnout z Betléma do Egypta, když hledali úkryt před krvežíznivým králem Herodem. Za 4 roky urazili na oslu namáhavou, 2 000 km dlouhou cestu, což znamenalo zastávky na 30 různých místech v Egyptě, od místa Al-Farma dolů ke klášteru Al-Muharraq.

Netřeba připomínat, že útěk Svaté rodiny je nesmírně důležitou událostí v koptské tradici a koptové slaví Ježíšův příchod do Egypta každý rok 1. června (24. den koptského měsíce Bashans).

Koptské památky

Koptská Káhira

Koptskou Káhirou se označuje část města jižně od centra, podél řeky Nil. Je to enkláva křesťanů a naleznete tady taky nejstarší křesťanské kostely a kláštery. Většina z nich vznikla již v době, kdy tady bylo římské opevnění Babylon (teda dlouho před vznikem islámské Káhiry). Koptská Káhira je opevněná a vstup kontrolují křesťanští policisté.

Visutý kostel Al-Muallaka

Určit s jistotou stáří kostela Al-Muallaka je těžké, vzhledem k jeho různým úpravám v průběhu let. Dokončen byl někdy mezi 7. a 9. stoletím, stejně jako Vodní brána v jižní zdi babylonské pevnosti. Brána je prakticky ještě vidět dírou v podlaze baptisteria.

Interiér kostela al-Muallaqa, http://www.travelpod.co.uk

Dvě věže kostela se zvony se vypínají ve svém nejvyšším, respekt budícím bodě do výše 13 m. Pod jeho posvátně klenutým stropem se s působivým efektem slaví nejdůležitější události koptského kalendáře. Při jmenování patriarchy do jeho funkce se vystavuje působivá kolekce kaditelnic, kalichů a křížů ze zlata, stříbra a s pozlacenými okraji.  Mramorová kazatelna a perletí vykládané přepážky pocházejí z doby mezi 10. a 13. stoletím. Interiér kostela tvoří tři valené klenby, které jsou podepírané sloupy s korintskými hlavicemi. Ikonostas, za kterým se nachází hlavní oltář, je nejhezčí svého druhu v Egyptě. Byl vyhotoven z cedrového dřeva a opatřen jemnou slonovinovou inkrustací. Na stěnách naleznete vzácné ikony, představující sv. Jiří, P. Marii a Jana Křtitele.

Kostel Sv. Jiří (Mar Guirguis)

Nepleťte si ho s anglickým hrdinou, který zabil draka. Sv. Jiří byl mučedník z Palestiny v raném období křesťanství, který byl umučen Římany ve 4. století n. l. První kostel, který nesl jeho jméno, byl postaven o asi  6 století později.  

 Architektonicky vytříbený, kruhový klenutý kostel, který dnes vidíte, stojí na místě požárem zničených trosek. Byl postaven na počátku 20. století. Uvnitř je kostel zalit nádherným pestrobarevným jasem pronikajícím okny z barevných skel.

 Koptské muzeum (Stará Káhira)

Brzy oslaví prvních sto let svého věku. Koptské muzeum v Káhiře je pokladnicí památek z egyptského raného období křesťanství, kde můžete najít: útržky malovaných textilií, manuskripty a ikony, fresky a plastiky ze dřeva, slonové kosti, skla a kamene. Za jeho nenápadnou klenutou chodbou z lastur se nachází 13 sálů starého křídla, které prošly celkovou rekonstrukcí. V 17 sálech nového křídla jsou uloženy rozsáhlé sbírky uměleckých děl. K muzeu je připojena uzavřená zahrada.

 Kostel Abu Serga (sv. Sergia)

Je nejznámějším kostelem v Egyptě, a za svou pověst vděčí rozšířené vizi, že se v jeskyni na tomto místě během svého útěku do Egypta skrývala svatá rodina. Zmíněná jeskyně se dochovala v podobě krypty, ale v současnosti se z ní odčerpává podzemní voda. Každý rok 1. června se zde koná modlitba a vzpomínková slavnost.

 Kostel je nejstarší stavbou uvnitř pevnosti. Vznikl pravděpodobně v 5.století, většina zdiva nicméně pochází z 10. až 12. století. V interiéru kostela se nachází 3 kaple a 12 korintských sloupů (10 je z mramoru, 2 z růžové žuly). Oltář se k modlitbě využívá jednou v roce, na Velký Pátek. Je vytesán z mramoru a zdoben ebenovým dřevem a slonovinou.

Interiér synagogy Ben Ezra, http://www.ask-aladin.com

Synagoga Ben Ezra

 Židovské dějiny v Egyptě sahají do období Starého zákona a příběhů o Mojžíšovi a pronásledování faraony. Po vypuzení Židů z Jeruzaléma Římany v 1. století po Kristu se Alexandrie stala nejvýznamnějším centrem judaismu na světě. Až do počátku 20. století si židovská obec v Egyptě podržela výsadní postavení. To se dramaticky změnilo se zrodem Izraele v roce 1948. Ti Židé, kteří ještě neodešli z vlastní vůle, byli z Egypta vyhnáni, když země vstoupila do války proti novému židovskému státu. Památníků na dlouhou historii Židů v Egyptě se dochovalo málo. Nejstarším z nich je právě synagoga Ben Ezry. Podle legendy je spjata s Mojžíšem, nicměné ve skutečnosti byla původně kostelem, založeným v 8. století. Asi o 300 let později kostel zanikl a lokalita i s jeho ruinami byla darována Abrahamu Ben Eyrovi, jeruzalémskému rabínovi ve 12. století. Při opravách v 19. století se podařilo odhalit stovky hebrejských rukopisů z nedotčené genízy (místo, kam se ukládají opotřebované bohoslužebné texty či předměty). V Egyptě se jakýkoli papír nesoucí jméno Boží musí uschovat, takže dnes se země může pochlubit odkazem čítajícím tisíce dokumentů pocházejících převážně z 11. a 12. století. Dohromady vytvářejí podrobnou kroniku života ve starověké Káhiře. V 80. letech minulého století se synagoga podrobila rozsáhlé renovaci, a přestože už neslouží jako modlitebna, je stále ve výborném stavu.

 Synagoga byla postavena ve tvaru baziliky, je dvoupatrová – první patro je k využití mužům, 2. patro je pro ženy. Vstup je ze severní strany. První patro je dlouhé 17 metrů, široké 11 metrů. Je rozděleno do třech částí, mezi nimi jsou ocelové tyče, namalované do barvy mramoru. Před svatyní je plošina, odkud rabín předčítá Tóru. Schránka na Tóru je bohatě zdobena hebrejskými nápisy. Podlaha vyvýšené plošiny, jako i podlaha synagogy jsou z mramoru.

Interiér synagogy je zdoben geometrickými a florální vzory v tureckém stylu, Davidovou hvězdu nalezneme veprostřed stropu.

Reklamy