Reliéf z Madinat Habu

Starověkým název Madinat Habu (město Habu) bylo Djamet, což znamenalo samci a matky. Veřilo se, že tady byli pohřbení první čtyři bohové, tzv. Ogdoad.

Madinat Habu byl jak chrám, tak komplex chrámu v období Nové říše. Bylo to jedno z prvních míst kde Egypťané uctívali boha Amona. Královna Hatšepsut tady nechala postavit malou svatyni. Ramses III. si poté svolil toto místo pro svůj zádušní chrám. Dnes je tento chrám nejpozoruhodnějším svého druhu v Egyptě.

Rozloha chrámového komplexu je 300 x 200 metrů, součásti kterého jsou chrám Ramsese, kaple Hatšepsut, část chrámu krále Haremheba, ale taky sýpky, dílny a příbytky pro kněží a úředníky. Kolem celého komplexu obehnal Ramses III vysokou cihelní zeď. Vstup do chrámu je přes opevnění, postavené ve stylu orientálních migdolů (věžičky, typické např. pro starověkou Palestinu). Je zdobem reliéfem, který představuje boha Ptaha, který přenášel modlitby těch, kteří nemohli z rituálních důvodů vstoupit do chrámu, přímo k bohu Amon Ra vevnitř. Vevnitř migdolu byly místnosti, které sloužili jako harém, proto jsou zdi zdobeny reliéfy žen ve společnosti krále. Možná právě tady byl zosnován plán zavraždění krále.

Chrámové sloupy s původní barvou

Samotný chrám krále Ramsese III. je nejlépe zachovalým  zádušním chrámem v Thébách. Nesl jméno Dům milionů let. Je jakousi menší kopii Ramesea, který postavil Ramses II. Má impozantní vstupní pylon, na kterém je kolosální reliéf krále, přinášejícího své nepřátele jako oběti bohům. Pokoření nepřátelé jsou zejména Libyjci a tzv. Mořské národy. Jejich zajetí a kruté zacházení je taky zobrazeno na zdích v prvním a druhém nádvoří, kde taky nalezneme vytesané jejich hlavy s typickými črty těchto etnik.

V prvním nádvoří napravo nalezneme sochy boha Osira, druhé nádvoří se využívalo jako kostel v raně křesťanské době.  Sochy na druhém nádvoří se nezachovali. Zachovaly se ale scény vykreslující rituály spojeny s bohem Minem a procese králových synů a dcer. Sloupy v této části chrámu mají originální barvy.

Za druhým nádvořím se nachází sloupová síň, ve které sloupy se zachovali jenom do poloviny své původní výšky. V jihozápadním rohu byla pokladnice, chrámové nástroje jsou vyobrazeny na zdích – je tady vidět váhy na zlato, měšce ale taky drahé kameny. 

Nalevo od druhého nádvoří byla pohřební místnost Ramsese III., kde bůh Thoth (v podobě ibise) vpisuje královo jméno do stromu života.

Svatyně chrámu je zasvěcena nejvyššímu bohu Amon Ra. Byla původně vyzdobena electrem (směs zlata a stříbra), dveře byly z mědi, vykládány drahými kameny. Za svatyní jsou falešné dveře pro Amona Ra pro vstup do věčnosti.

V jihovýchodní části komplexu se nachází pozůstatky královského paláce, který byl pravděpodobně menší než jeho hlavní rezidence, a sloužil k náboženským setkáním a královským návštěvám. Podlaha paláce byla vyložena vápencem.

 Díky svému opevnění se chrám stal útočištěm v pohnutých dobách. Koncem období 20. dynastie se tady usídlili dělníci z vesnice Deir el-Medina. Později tady taky pobýval Butehamun, který byl místním písařem. Jeho obydlí bylo v západní části komplexu.

 

Reklamy