Synagoga v Safedu

V listopadu jedeme opět na Blízký východ!!

Tentokrát máme dvě výpravy, ta první má 8, druhá zatím 4 lidičky. Nápad to byl Zdeňky, která se mnou podnikla Sýrii a Libanon, a zasloužila se také o sestavení podzimní první skupiny.

Program zahrňuje to nejzajímavější z Izraele a Jordánska, propojí návštěvu památek s koupáním a lehkou turistikou.

NÁŠ PROGRAM:

Den 1

Odlet z Prahy do Tel Avivu nočním letem.

Den 2

Ráno kolem čtvrté přiletíme do Tel Avivu. Poté, co všechny pustí úspěšně do země, pojedeme vlakem z letiště na centrální nádraží v Tel Avivu, odkud nám následně odjíždí vlak do Beer Ševy. Z Beer Ševy pak jedeme autobusem do vesničky Mizpe Ramon, kde se podíváme na stejnoměrný kráter. Následně pak autobusem pojedeme do Eilatu, kde se s Izraelem rozloučíme – překročíme hranici do Jordánska. První noc strávíme v hotelu na jižní pláži Akaby, kde se večer otužilci můžou koupat v Rudém moři nebo v bazénu.

Den 3

Po snídani se vydáme do centra Akaby, kde si koupíme jídlo na cestu – čeká nás totiž 5-hodinová jízda napříč Jordánskem do jeho metropole – Ammánu. Po příjezdu se podíváme na Jebel Qalaa, kde se nachází vykopávky z doby starověkého osídlení města, zamíříme také k impozantnímu římskému divadlu a na tržiště. Večer můžeme strávit v novém Ammánu na typickém drinku – citronovém džúsu s mátou. Nocleh bude v hotelu v centru města.

Den 4

Dnes jedeme do Jeraše, který se pokládá za jedno z nejlépe zachovalých římských měst na Blízkém východě. Projdeme se po Cardu, posedíme v divadle a podíváme se do chrámu bohyně Artemis. Odsud pak pojedeme do Ajlunu, kde se nachází proti-křižáčká pevnost s krásným výhledem na okolí. Poté přes Ammán zamíříme na jih do Petry, kde bude nocleh.

Den 5

Celodenní Petra, to znamená, že v 7 hodin ráno pojedeme z hotelu ke vstupní bráně a následně na nás čeká: procházka slavnou soutěskou, Pokladnice, královské hrobky, výstup na obětiště a ke Klášteru, návrat může být na oslech/velbloudech. Asi nejnáročnější den pobytu. Konec vycházky v cca 17 hodin, nocleh v hotelu.

Den 6

Brzy ráno odjedeme z Petry do Wádí Rum, kde strávíme celý den. Projedeme se džípy po nejkrásnější části Arabské pouště, poté dojedeme do tábořiště, kde počkáme na západ slunce, navečeříme se a budeme spát ve stanech.

Den 7

Po východě slunce jedeme na jordánsko-izraelské hranice, a s Jordánskem se rozloučíme. V Eilatu si vezmeme z půjčovny auto a jedeme směr Mrtvé moře, po koupání vystoupíme na Masadu k pevnosti krále Heroda, poté spíme v hostelu u Mrtvého moře.  

Den 8

Dnes se cestou do Jeruzaléma zastavíme v Národním parku Ein Gedí na pozorování zvířátek a obdivování pouštní přírody, poté jedeme přímo do Jeruzaléma. Podíváme se na Olivovou horu, projdeme magickým starým městem, zastavíme na Křížové cestě, u Zdi Nářků, u Chrámy Božího hrobu. Nocleh v Jeruzalémě.

Den 9

První polovinu dnešního dne strávíme ještě v Jeruzalémě, poté přes Nazaret odjíždíme do Galiley. Kolem Galilejského jezera a Golanských výšin projedeme do Safedu, kde se zastavíme v jeho roztomilém centru na jemenské placky. V Safedu bude nocleh.

Den 10

Dnešní den strávíme na Golanských výšinách, podíváme se do pevnosti Nimrod na hoře Hermon, projdeme k pramenům Jordánu, shlédneme Sýrii a projdeme se po římském Bet Sheanu. Nocleh v Safedu.

Den 11

Dnes sjedeme ke Galilejskému jezeru, navštívíme Kafarnaum, posedíme u Galilejského jezera, nakoupíme suvenýry v Tiberiasu a uvidíme, jak se křtí v Jordánu. Pokud to půjde, vykoupeme se v horkých pramenech v Hamat Gader. Západ slunce a konec šabatu přivítáme na Hoře Blahoslavenstev. Nocleh někde v kibucu.

Den 12

Brzy ráno opouštíme Galileu a jedeme k pobřeží, kde navštívíme křižácké Akko, projedeme Haifou (se zastávkou u Baháiských zahrad) a odpoledne dojedeme do Tel Avivu. Trochu zapaříme a ani se nenazdáme a bude půlnoc a čas odjezdu na letiště. 

Den 13

Přílet a depka z návratu.

Reklamy